За да бъдат освободени от данък, собствениците на излезли от употреба автомобили вече не трябва да представят документ за разкомплектоване на колата.

Това съобщи директорът на Дирекция „Общински приходи" Димо Маринов, цитиран от News.bg.

Изискването бе въведено в началото на тази година и удостоверенията се издаваха от определени части фирми, които изкупуват метали.

С промените вече се изиква собственикът на колата да разполага само с талон, или свидетелство от КАТ, удостоверяващи от коя дата е бракуван автомобилът.

Въпреки това обаче, ако колата е излязла от употреба след 1 януари 2007 дължимият данък е за периода от началото на годината до датата на бракуване, уточни Димо Маринов, цитиран от Дарик радио.

Според информация от Дирекция „Общински приходи" излезлите от употреба автомобили на територията на областта са около 16 000, приблизително половината от тях са в община Хасково.