Някои ръководители на държавни ведомства са си определяли огромни възнаграждения, макар и не в нарушение на закона, съобщи за БТА председателят на Сметната палата Валери Димитров.

Като пример той посочи Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, чийто ръководител Стоян Кушлев е със заплата около 7000 лева месечно.

За сравнение това е около 20 пъти повече от средната за страната.

Димитров представи днес отчета за дейността на одитната институция за 2005.

Проверка на Сметната палата е установила, че около 3 милиона лева са били отклонени неправомерно - в нарушение на закона за бюджета за 2005 г. - от бюджета на Върховния касационен съд към Висшия съдебен съвет.

Към момента проф. Стоян Кушлев е действащ съдия към Българската републиканска федерация по кинология.

До този момент оглавяваната от проф. Кушлев комисия е образувала 99 производства за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, на тяхна база наложени 21 обезпечения, съобщава в.Капитал.
В съда са внесени пет иска за отнемане на имущество на вече осъдени лица.

Припомняме, че вчера палата извърши одит на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.