В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Софарма имоти АДСИЦ-София /SFI/: B резултат от изпълнение на инвестиционната си програма Софарма имоти АДСИЦ-София придоби следните търговски обекти: 1. Аптека 26-находяща се в гр. София, бул. Мария Луиза 191, с обща застроена площ от 243 кв.м., заедно с мазе с площ 69.68 кв.м. 2. Аптека 33-находяща се в гр. София, бул. Г. С. Раковски 82, с обща застроена площ от 128.22 кв.м. 3. Аптека 43-находяща се в гр. София, бул. Гоце Делчев, с обща застроена площ от 113.10 кв. м. 4. Аптека 45-находяща се в гр. София, Район Люлин, бл. 217, с обща застроена площ от 70.75 кв.м. 5. Аптека 53-находяща се в гр. София, бул. Васил Левски 126, с обща застроена площ от 67.86 кв.м. 6. Аптека 61-находяща се в гр. София, бул. Христо Силянов, с обща застроена площ от 272.30 кв.м. 7. Аптека 68-находяща се в гр. София, жк Младост 3, XXV поликлиника, с обща застроена площ от 165.62 кв.м. 8. Аптека 76-находяща се в гр. София, жк Младост 1, XXVII поликлиника, с обща застроена площ от 86.89 кв.м. 9. Аптека 78-находища се в гр. София, жк Хиподрума, Цар Борис III 41, с обща застроена площ от 215.40 кв.м. 10. Аптека 89-находяща се в гр. София, жк Дружба 1 , до 69-то, с обща застроена площ от 134.00 кв.м. 11. Аптека 91-находяща се в гр. София, жк Младост 1а, бл. 508, с обща застроена площ от 103.38 кв.м. 12. Аптека 101-находяща се в гр. София, жк Дружба 1, XXVIII поликлиника, с обща застроена площ от 119.30 кв.м. 13. Аптека 108-находяща се в гр. София, жк Дружба 2 , бл. 266, с обща застроена площ от 48.71 кв.м. Обектите ще бъдат отдадени под наем.