Доклад за състоянието на трафика в столицата на Центъра за икономическо развитие (ЦИР) показва, че София значително изпреварва прогнозите за натоварване на градските артерии в сферата на автомобилния транспорт.

Според прогнозата, заложена в общия градоустройствен план на София, равнището от 520 коли на 1000 жители би трябвало да бъде достигнато през 2020 година.

Тази цифра обаче сме достигнали още през февруари тази година, което ще рече 14 години по-рано.

С остарялата си инфраструктура, която не е обновявана последните 30 години, столицата не може да поеме свръхнатоварването.

Днес в Столична община представители на Центъра за икономическо развитие предлагат за обсъждане доклада си „Усъвършенстване управлението на обществения пътнически транспорт в София".

Той е част от Международния проект „Подобряване управлението на градските транспортни системи", който се изпълнява в общо шест страни.