Днес трябваше да изтече срокът за подаване на оферти по процедурата за приватизация на "Топлофикация-Русе", но внезапно в навечерието на този срок АП го удължи с още седмица.

Агенцията за приватизация първоначално даде отсрочка от 10 дни за подаването на обвързващи оферти в конкурса за продажбата на 100% от капитала на "Топлофикация Русе", заради постъпили искания от страна на фирми участници в конкурсната процедура.

Този срок явно се оказа недостатъчен и АП реши да предприеме още една отсрочка до 17 ноември.

Припомняме, че до момента желание за участие в приватизационната процедура за заявили:

  1. E. ON Energie AG, Германия
  2. Holding Slovenske elektrarne d.o.o, Любляна
  3. "Далкия Интернационал" АД, Франция
  4. "CEZ" АС, Чехия