„Готов съм да издам заповед да отменя промените в Нредбата за топлоснабдаването." Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Драгомир Стойнев.

Припомняме, че според Наредбата, приета на 29 октомври от МИЕ, топлофикациите трябваше да отчитат потребеното количество енергия на база среднодневната консумация за изминалия период умножена по дните в месеца, а не на база прогнозните дялове.

Стойнев посочи, че е получил много писма от Асоциацията на топлинните счетоводители, Асоциацията на топлофикационните дружества, Асоциацията Активни потребители, в които се изразява мнение, че не е удачно при започнал отоплителен сезон да се правят промени в Наредбата.

Председателят на парламентарната енергийна комисия Рамадан Аталай посочи, че народните представители не са били информирани за промените в Наредбата. На това Стойнев отвърна, че документът е качен за обществено обсъждане още от средата на май. На свой ред Аталай посочи, че народните представители не са задължени да стоят непрекъснато в страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.