Координирано изграждане на Черноморския магистрален пръстен (ЧМП) от страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) е залегнало в Меморандума за разбирателство, одобрен днес от правителството, като основа за водене на преговори. Подписването на меморандума е част от действията по създаването на Черноморски рингов коридор.

Създаването на черноморския магистрален пръстен се оценява като голяма стъпка към създаването на рингов Черноморски коридор и мултимодална транспортна мрежа.

Проектът предвижда изграждане на магистрален пръстен с дължина около 7 000 км и включва поддържане, реконструкция, благоустрояване, осъвременяване и ново изграждане на основна и спомагателна пътна инфраструктура.

Целта на страните-партньори е да бъде изграден път, който ще гарантира сигурност, скорост и удобство на трафика и ще улесни икономическото и социалното развитие на региона. Основният маршрут и неговите връзки ще бъдат изготвени на по-късен етап от Управляващия комитет за ЧМП.

Координираното развитие на пътната инфраструктура и свързването й с трансевропейската, паневропейската и евроазиатската транспортна мрежа се определят като основен приоритет за страните-членки на ОЧИС.

Одобреният от правителството проект предвижда финансирането на изграждането и реконструкцията на ЧМП да се извършва от национални фондове и бюджети, от частни източници, чрез фондове на Европейския съюз или заеми от ЕИБ, ЕБВР, СБ или други финансови институции и фондове.

Проектът за меморандума е разработен от транспортното ведомство на Руската федерация и представен на заседанието на работната група по транспорт през септември м.г. в гр. Сочи, на което е било постигнато съгласие по окончателния текст на документа.

На 15-та среща на Съвета на ОЧИС, провела се през ноември 2006 г. в Москва, министрите на външните работи са одобрили проекта на меморандум и са отправили покана към страните-членки на ОЧИС да го подпишат.

В документа е договорено и създаването на Смесен постоянен технически секретариат, който ще подпомага работата на координационния комитет за реализация на поставените цели. Седалището му ще бъде в Солун и разходите по функционирането на звеното ще бъдат поети от гръцката страна.