Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация на стопанска дейност, която ще се осъществи чрез придобиване на контрол от Тошиба Корпорейшън, Япония върху Уестингхаус Електрик ЮК Лимитед и Би Ен Еф Ел Ю Ес Ей Груп, Инк, САЩ.

Целта на сделката е да се съчетаят опита и различните технологии на Тошиба и Уестингхаус в областта на атомната енергетика. Към настоящия момент, придобиващото предприятие не присъства на пазара на ядрени услуги в България. 

Анализът показва, че спецификата на сектора и ограниченото потребление, създават на всеки доставчик на оборудване за АЕЦ "Козлодуй", значително пазарно присъствие. Факт е обаче, че безопасното функциониране на съоръженията е приоритет в отношенията на атомната централа с доставчиците.

С оглед на това, КЗК счита, че концентрацията на Тошиба и Уестингхаус няма да промени разпределението на съответния пазар и не би могла да повлияе на ефективната конкуренция между участниците.