Правителството в Дубай е на път да вземе сериозни мерки за ограничаване на ръста  при наемите в жилищния и административния сектор, като част от плановете включват стимулиране на жилищното строителство, съобщава Oxford Business Group.

Според последни проучвания на Standard Chartered Bank, високите разходи за наеми в Дубай са една от основните причини за растящата инфлация, която се очаква към края на годината да достигне 9 %.

Правителството вече наложи ограничение за максимално допустим ръст от 7 % за тази година, след като през 2006 год. беше издаден закон, съгласно който се допуска повишение в рамките на 15 % за текущата година. Независимо от това цените не можаха да бъдат стабилизирани, тъй като търсенето светкавично нарастна, а имотите в наличност буквално се стопиха.

Но докато това ограничение засягаше цените на вече отдадените под наем площи, то не можа  да окаже ефект върху новоизградени имоти.

Изпълнителният директор на агенцията по контрол върху недвижимите имоти в Дубай Маруан Бин Галита предложи нова стратегия за решаване на проблема. При сключване на договор за наем, вместо едногодишен, той да е със срок между 3-5 години. Така при същите права и задължения,  дългосрочните договори предполагат една по-голяма прозрачност и сигурност на наемателите.

Според изследвания на агенцията, в жилищния сектор има дефицит възлизащ на около 100 000 жилища, който към края на 2009 год. се очаква да стане двойно по-голям заради прилива от нови жители и процъфтяващата икономика на Дубай.

Един от факторите, които допринасят за недостига, е по-късното урегулиране на жилищните площи (тоест снабдяване с основните домакински удобства като вода и
електричество), поради повишение в търсенето им от 15% на
20% годишно.
Повечето от новите сгради са готови или в процес на
завършване, но ненавременното им урегулиране създава проблеми.

Цените на строителните материали, които също бележат ръст в резултат на недостига и нарастващото търсене, също оказват влияние върху покачването на наемите.

Пребиваващи в един регион, който стана център на икономическа мощ и не спира да привлича работна сила от всички краища на света, местните и чуждестранни наемодатели в Дубай се превърнаха в жертви на подема на собствената си държава.