Шоково увеличение на електрическата енергия след изборите догодина прогнозира председателят на Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ) Велизар Киряков на пресконференция във варненския Дворец на културата и спорта днес.

Според него увеличението ще е от порядъка на 10-15 %. В Европа единствено Русия и Украйна ще поддържат по-ниски цени на електроенергията, но България няма как да купува от тях.

Един от начините да се запази ниска цената на тока в по-дългосрочен план, според Велизар Киряков, е развиването на т.нар. възобновяеми или неизчерпаеми енергийни източници.

Съгласно директивите на ЕС в тази посока след 2013 г. всички традиционни производители на ел. енергия ще плащат повече за замърсяването на околната среда, което ще оскъпи значително произвежданата от тях енергия.

Така например от 25 евро на тон въглероден двуокис сега, след 2013 г. европейските ТЕЦ ще трябва да плащат повече от двойно. Към 2013 г. ще има държави като Германия, Испания, където токът ще е по-евтин, именно поради големия дял на използване на възобновяеми източници, каза Киряков.

България и още 7-8 държави са против премахването на безплатните квоти за замърсителите, тъй като прогнозите за тях съвсем не са оптимистични. Според председателя на АПЕЕ България няма дългосрочна програма за развитие.

През 2013 г. 11 % от електроенергията, която се произвежда в нашата страна, ще трябва да бъде от възобновяеми източници, като през 2020 г. процентът ще трябва да е 16 %.

По официални данни в момента става въпрос за 9,1 %, като 9 на сто идват от ВЕЦ и едва 0,1 на сто от ветрогенератори и фотоволтаични панели. Останалите 7 % до необходимите 16 % няма да могат да се покрият само от ВЕЦ, защото водните централи, които се проектират са малки - от 2 до 10 MW.

Прогнозите са, че до 2020 г. ще бъдат създадени вятърни паркове с мощности от порядъка на 2500 - 3000 MW, но и това няма да е достатъчно, за да се изпълнят изискванията.