Най-големият оператор на електронни карти за разплащане Visa е обявил, че ще се опита да набере $17 млрд. от предстоящото първично публично предлагане (IPO).

Компанията планира да продаде 406 млн. акции клас А при цена от $37 до $42 броя, като банките посредници по сделката си запазват правото да продадат допълнително 40.6 млн. акции.

Това е много сериозно предлагане на ценни книжа в момент, в който интересът към IPO е силно ограничен. Повечето компании предпочитат да изчакат стабилизиране на фондовите пазари, тъй като в момента трудно успяват да набавят нужното им финансиране от продажбата на свои дялове.

От началото на годината до днес, 97 американски компании са излезли на борсата като така са набрали капитал от общо $12 млрд. Това е с 43% по-малко от същия период миналата година, коментира Bloomberg.

Петнадесет големи американски банки ще продават акциите, сред които са имена като JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America и други. Акциите на Visa ще се търгуват на Нюйоркската фондова борса с тикер код "V".

Акциите на по-малкия конкурент MasterCard увеличиха стойността си над четири пъти от май 2006 г. до сега. Преди по-малко от две години, компанията направи първично публично предлагане, което се оцени на $2.4 млрд. Visa ще сметне IPO-то си за успешно ако премине набраните от AT&T Wireless $10.6 млрд. през не толкова далечната 2000 г.

„MasterCard направиха страхотен удар с пускането на акциите си на борсата, като сега инвеститорите се надяват на същото с Visa", коментира американски анализатор.

Visa предвижда да задели $3 млрд., с които да покрие разходите по антитръстовите съдебни дела, които води в момента.