Швейцарската компания Xstrata, една от водещите минни компании в света, увеличи чистата си печалба за първото полугодие на 2007 с 47%.

Това се дължи основно на повишението на цените на металите, а също на доходите на поделенията, придобити през миналата година, казва се в съобщението а пресата на компанията.

Чистата печалба е $3,002 млрд. за периода, за сравнение с $2,043 млрд. печалба през същия период на миналата година.

Общо приходите са се увеличили с 20% и са достигнали повече от 14.2 млрд. долара.

Печалбата преди данъци и такси се повишава с 27% и достига $4,671 млрд., като за сравнение година по-рано тя е $3,684 млрд.

През 2006 e завършиla успешно интеграцията на три нови поделения в концерна: Falconbridge, Cerrejon и Tintaya. Това е подобрило съществено резултатите за година.

Днес Xstrata обяви намерението си да закупи южноафриканската Eland Platinum Holdings Ltd. за малко повече от един милиард долара. Стойността на акциите на Eland Platinum от началото на годината се е увеличила със 159%.