От днес започва поетапното спиране на парното в столицата. Това става след прогнозата за повишение на средноденонощните температури и прогнозата за трайно затопляне на времето, съобщиха от дружеството.

„Топлофикация София" ЕАД ще започне поетапно спиране на отоплението в гр. София, като спирането ще бъде в следната последователност: обществени и административни сгради; жилищни сгради; учебни заведения; здравни и детски заведения.

Абонатите от жилищни сгради, желаещи отоплението да не им бъде спряно, трябва да подадат в обслужващия ги топлорайон заявление, подписано от управителя на етажната собственост.