България, която бе сред малкото европейски държави, които не предоставят стимули при покупката на електромобили, скоро също ще започне да подпомага изчистването и подмладяването на застарелия и мръсен автопарк.

Правителството е заложило помощ в размер до €6 135 (12 хил. лв., или до 30 процента от стойността) в новата програма "Околна среда", публикувана за обществено обсъждане, съобщава в-к "24 часа".

Предвидени са €60 млн. за мярката, които биха стигнали за едва около 10 хил. автомобила.

От публикувания документ се разбира, че помощта, поне на този етап, ще бъде само за гражданите, които живеят в общини с мръсен въздух и които ще трябва да предават за рециклиране старите си автомобили, които са с категория Евро 1 или не отговарят на никаква еврокатегория.

По-рано Европейският съюз взе решение да отдели €20 млрд. за подкрепа на продажбите на чисти автомобили, както и за изграждане на 1 млн. станции за електромобили и водородни коли до 2025 г.

Към 2020 г. България бе сред шестте държави от Европейския съюз (заедно с Белгия, Кипър, Дания, Латвия и Малта), в които стимулите за покупка на електромобил са почти нищожни и включват само данъчни облекчения и други подобни. Литва пък бе единствената, в която няма абсолютно никаква стимули.

Каква е ситуацията при съседите на България?

В Гърция потребителите получават обратно до 15 процента от стойността на електромобила (до €5 500), плюс още €1 000, ако върнат за скрап стар автомобил. В Румъния помощта пък е €10 000.

Стимули има и за плъгин хибридите.

Резултатът е ясно видим: почти една от всеки пет автомобила, продадени в Европейския съюз през третото тримесечие на 2021 г., е бил електрифициран. Продажбите на електромобили подскочиха с почти 57 процента до 212 хил., а плъгин хибридите записаха ръст от почти 43 процента до 197 хил.

България иска общо €1,835 млрд. по програмта "Околна среда" до 2027 г. Мерките по нея включват още подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво в 100 хил. жилища, както и други.

Като цяло, спестените емисии на фини прахови частици трябва да достигнат до 1 650 тона на година. За това ще допринесе и допълнително озеленяване, както и модернизация на станциите за мониторинг.