BMW отчете 133% ръст на оперативната печалба през първото тримесечие. Добрият резултат обаче се дължи основно на липсата на еднократна провизия, направена през същия период на миналата година, пише CNBC. Баварската компания предупреди, че пандемията ще нанесе щети по търсенето и печалбата през настоящото тримесечие.

Печалбата преди лихви и данъци се покачва до €1,38 млрд., при €589 млн. през същия период на миналата година. Оперативният марж на автомобилното подразделение достига 1,3 процента от -1,6 процента през предходния период. За цялата 2020 г. компанията предвижда марж от между 0 и 3%, при между 2 и 4%, според предходна прогноза.

Резултатите на BMW са последният индикатор за ефектите на кризата върху печалбата за традиционните производители, които в момента имат и огромни разходи за "изчистване" на конвенционалните двигатели с вътрешно горене и разработване на електрическа мобилност.

Миналата седмица Tesla съобщи, че маржът ѝ се покачва до 25,5 процента през първото тримесечие на 2020 г., при 20,2 процента година по-рано. Повишението е благодарение на 40 процента ръст на доставките.

В същото време продажбите на BMW падат с 20,6 процента до 477 111 автомобила през тримесечието. От общите продажби 44 процента се дължат на SUV гамата, които през миналата година записаха 21 процента ръст на интереса. Въпреки че маржа от тях е по-голям, това кара производителят да увеличава разходите за хибридни и изцяло електрически технологии, за да отговори на ограниченията за вредните емисии, наложени от Брюксел.

Въглеродните емисии от новите автомобили, продадени в ЕС, трябва да са с 40 процента по-ниски през 2021 г., спрямо 2007 г., и с 37,5 процента по-ниски през 2030 г., спрямо 2021 г. Глобите за производителите, които не отговорят на изискването, са огромни.