Регистрационните номера на електрическите превозни средства ще се различат от останалите. Номерата и буквените символи за населенето място ще са със черен цвят на зелен светлоотразителен фон.

Това предвижда Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, публикуван на интернет страницата на МВР за обществено обсъждане до 5.09.2019 година, пише Infostock.bg.

Табели с регистрационен номер, поставени на електрически превозни средства до влизане в сила на наредбата, запазват валидността си. Собственикът на електрическо превозни средства може да заяви подмяна на табелите с новите регистрационни номера след влизане в сила на подзаконовия нормативен акт.

Tакава практика вече е въведена при регистрацията на електрическите автомобили вредица държави като Норвегия, Австрия, Унгария, Канада, Китай и Индия. През есента на 2018 г. в Англия също са обявени официални намерения за това.

До 3 години в България ще има до 15 000 зарядни станции за електромобили

До 3 години в България ще има до 15 000 зарядни станции за електромобили

Мартин Хаджистойков, основател и главен изпълнителен директор на eCars, пред money.bg