През 2011 г. понятието електромобил беше в графата мъгляви абстракции от бъдещето, подплатени най-вече с единични прояви на целенасочен ентусиазъм.

Единадесет години по-късно, по данни на МВР, които наскоро бяха публикувани, в България до момента има общо регистрирани малко под 5,000 електромобила. Количеството все още е супер скромно и според мнозина основен фактор за бавното разпространение на електромобилите е слабо развитата зарядна инфраструктура, пише ecars.bg.

За тези изминали 11 години инфраструктура за зареждане на електромобили продължава да се изгражда най-вече от шепа ентусиасти и нови компании, които инвестират собствени средства.

Още 10 000 зарядни станции за електромобили у нас до 5 години? Възможно е

Още 10 000 зарядни станции за електромобили у нас до 5 години? Възможно е

Електроенергийният системен операто и представители на сектора подписаха меморандум

Това, което все така липсва, е ясно дефинирана и действаща държавна политика, било то чрез задаване на добре обмислени правила, различни стимули и облекчения за компаниите изграждащи зарядна инфраструктура и защо не личен пример, чрез добавяне на електромобили към автопарковете на купищата административни структури в България.

Въпреки всичко през 2021 г. имаше доста раздвижване с включването на няколко нови мрежи и ударното инсталиране на дузина Hypercharger станции в мрежата на Fines Charging.

Тенденцията се засили още повече през 2022 г. и през последните няколко месеца броят на инсталираните (операторски) зарядни станции продължава да се увеличава. Като администратори на официалната карта за зарядни станции в България - "ВсичкоТок" - вече почти всеки ден виждаме нови локации на картата и нови хора и компании, които се включват в изграждането на зарядната инфраструктура.

Може да прозвучи невероятно, но в България вече има 15 мрежи със зарядни станции, като някои от тях стартираха с първи локации и свое собствено мобилно приложение през настоящото лято 2022 (Bullcharge и Wink Charging).

Към края на юли, според всички събрани данни от екипа на ecars.bg, броят на публично достъпните зарядни станции е около или малко над 800. Трудно е да се предоставя абсолютно точна бройка, без да има регулация и правила, според които да е задължително подаването на информация за всяка нова инсталирана зарядна станция към даден орган.

Въпреки това част от нашия екип изпълнява точно тази дейност, да събира, проверява и публикува постоянно актуални данни за зарядната инфраструктура.

Във ВсичкоТок са качени всички по-долу изброени локации и зарядните станции на тях, както и още над 110 обекта, които са проверени и достъпни за ползване.

Оператор

Брой локации

Брой станции

Fines Charging

61

78

ElDrive

152

265

eCars/VsichkoTok

59

65

AutoBOX/VoltSpot

41

49

KIA Hypercharge/ELBUL

26

27

EVPoint

30

58

Pro Credit Bank

44

54

Kaufland

12

12

Varna Charging

22

22

Gigacharger

11

14

Travel By Electric

4

4

Wink Charging

4

4

GPStation

7

7

Bullcharge

5

14

EVN

5

5

Общо

483

674

Към 30 юли 2022 г. в тази бройка не влизат предстоящи локации в мрежата на VoltSpot (6), Wink Charging (7), Travel By Electric (6) и една дългосрочно неработеща станция в София от мрежата на Gigacharger.

Много хора, които ползват редовно зарядни станции, осъзнават и приемат, че все още има не малко случаи на софтуерни и хардуерни проблеми, които водят до затруднения. Други сякаш не осъзнават това или пък са не толкова толерантни в коментарите или поведението си. Факт е, че липсата на екипи за поддръжка все още е нещо, което много затруднява всички ни - и операторите, и потребителите.

Отделно, на места се случват чести токови удари и/или загуба на интернет връзка и това допълнително създава проблеми, които не винаги могат да се разрешат от разстояние и често отнема далеч повече време от очакваното дадена зарядна станция да влезе отново в нормален работен режим.

Европа ще има нужда от 65 милиона зарядни станции за електромобили до 2035-а

Европа ще има нужда от 65 милиона зарядни станции за електромобили до 2035-а

Освен за инсталирането на милиони зарядни устройства, ще трябва да се мисли и за това как да се справим с увеличеното натоварване на мрежата

По-бавното навлизане на електрическата мобилност у нас не е задължително недостатък, защото това дава възможност за добиване на ценен опит и работа по софтуерни и хардуерни подобрения, които да гарантират по надеждни станции и услуги за момента, когато колите и станциите ще се увеличат драстично.