Горивата по бензиностанциите в България и Европейския съюз от днес задължително трябва да имат нови обозначения. Промените са заради европейска директива, приета преди четири години, а днес изтича крайният срок за въвеждането ѝ.

Променят се имената на бензина и дизел, като целта е да стават ясни добавените биокомпоненти. Например бензин А95 с 10% етанол вече ще трябва да бъде обозначаван ясно на колонките като Е10. При 5% добавка, обозначението е Е5.

Дизелът пък ще бъде B7, B10 или XTL - в зависимост дали има 7 или 10 процента биогориво. XTL означава, че продуктът е синтетичен и не е извлечен от петролни продукти.

H2 ще бъде означението на водорода. Останалите остават без промяна - CNG за сгъстен природен газ, LPG за втечнен пропан-бутан и LNG за втечнен природен газ.

Новите обозначения трябва да влязат в сила и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония, Сърбия, Швейцария и Турция. Освен по колонките, те ще се виждат и по накрайниците, както и върху капачките на резервоарите на колите.