Броят на електромобилите по пътища се увеличава и през изминалата година достигна рекорд, пише CNBC. Повишените продажби са добра новина, тъй като светът се опитва да се отърве от зависимостта си от изкопаемите горива, които променят климата и носят със себе си опасност от природни катаклизми. Но с все по-голямата популярност на електрическите автомобили, някои хора се питат колко точно "зелени" са те.

Батериите в електромобилите, например, се зареждат с електроенергия, която идва от електропреносната мрежа - често произведена от изкопаеми горива. Има и въпроси за изхразходването на енергия и изпускането на емисии при производството на самите електромобили и техните батерии, в сравнение с традиционните возила с двигатели с вътрешно горене.

По-зелени ли са електромобилите?

Краткият отговор е "Да", но ще достигнем до пълния им потенциал след много години.

Общо взето експертите са съгласни, че електромобилите носят със себе си по-малък въглероден отпечатък през целия им живот. Миналата година изследователи публикуваха доклад, според който в 95% от света притежанието на електромобил е по-благоприятно за околната среда, отколкото бензинов автомобил. Друго изследване на MIT показа, че производството на електромобили създава по-високи емисии от това на традиционен автомобил, но заради високата енергийна ефективност с времето колите на ток са по-добри за природата. Накратко, общите емисии на километър от електромобил са далеч по-ниски от тези на бензинова или дизелова кола.

Сергей Палцев, старши учен в MIT Energy Initiative и един от авторите на изследването, казва, че пълният потенциал на електромобилите ще бъде достигнат, когато произвеждаме нужната електроенергия от възобновяеми източници. Може да отнеме няколко десетилетия това да се случи, посочи той.

Към момента, средно, електромобилите в Съединените американски щати емитират около 200 грама CO2 за миля (1,609 км.) До 2050 г., с "изчистване" на производството на електроенергия и без очакваните подобрения в енергийната ефективност на електромобилите, емисиите ще бъдат намалени до около 50 грама CO2.

В същото време един хибриден бензинов автомобил емитира 275 грама CO2 на миля, а до 2050 г. емисиите ще бъдат между 160 и 205 грама.

Батериите са най-големият замърсител

Електромобилите разчитат на презареждаеми литиево-йонни батерии. Процесът по производство на тези батерии - от използването на добити от земята материали като кобалт и литий, през производството в гигафабрики и транспорта - изисква огромна енергия и най-големият източник на въглеродни емисии, казват експерти.

В зависимост от държавата, в която се намират заводите, производството на електромобили емитира между 30% и 40% повече емисии от производството на бензинов автомобил, като голяма част идва от батериите, според Флориян Ноблох, изследовател в Cambridge Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance. Тези първоначални по-високи емисии се смятат за "първоначална инвестиция, която се изплаща сравнително бързо заради намалените емисии при употребата на превозното средство".

В момента производството на батерии се доминира от Китай, където има 93 гигафабрики, срещу едва 4 в САЩ. Батериите, произведени в по-старите заводи в Китай, обичайно имат по-голям въглероден отпечатък, тъй като фабриките се захранват с енергия от изкопаеми горива. Но това се променя, казват експерти.

Те подчертават, че покрай производството на акумулаторните батерии има и други притеснения. Те включват неетичен и екологично неустойчив добив, както и сложната геополитическа природа на доставните вериги, в които едни държави не искат да зависят от други държави за суровини като кобалт и литий.

Добивът на суровините, нужни за производството на батерии, вероятно ще бъде декарбонизиран последен.

Рециклиране

Към днешна дата съвсем малка част от клетките на използваните батерии се рециклират. Експерти казват, че в бъдеще това ще се промени, отчасти и заради очаквания недостиг на суровини, което ще постави компаниите под липсата на особен избор.

Към момента няма значим капацитет за рециклиране, но това се дължи и на факта, че електромобилите са твърде нови и засега такъв не е нужен. Но в бъдеще повечето производители вече работят по увеличението му. Компаниите ще се изправят и пред законодателни инициативи, които ще ги задължат да приемат и рециклират използваните батерии.

Редица учени работят и по подобрение на самата технология, за да направят батерии по-устойчиви и по-малко зависими от редки суровини.

Според Ноблох са нужни и повече усилия за декарбонизиране на електропреносната мрежа.

Панацея? Не

Експертите са съгласни още, че преходът към електромобили не е панацея в световната борба срещу климатичните промени. Той трябва да върви ръка за ръка с промяна в обществото и увеличена привлекателност на други методи за транспорт - обществен транспорт, пеша или с велосипед.

Палцев посочва, че към момента има 1,2 млрд. автомобили с двигател с вътрешно горене по света, като техният брой ще нарасне до 2 млрд. За сравнение, едва 10 млн. са електромобилите в момента.