През 2022 г. германската издателска група Klett навършва 125 години от своето създаване. Тази година юбилей има и издателство "Клет България", което отбелязва своята 20-годишнина на нашия пазар. "Клет България" е водещ издател на обучителни материали, учебници, учебни помагала в страната и е собственик на иновативната образователна платформа iZZI.

По повод юбилея "Клет България", съвместно с консултантската компания "PwC България", изготви и първия в сектора Доклад за социално въздействие от дейността си за последните три години. Резултатите показват внушителния ефект върху българското образование, което "Клет България" оказва. Целият доклад е наличен онлайн тук.

В специална поредица от материали money.bg, съвместно с "Клет", разказва за 125-годишната история на групата Klett, по чиито учебници се обучават 10 млн. ученици по цял свят. Само в България по учебни материали с марките, представлявани от "Клет" у нас, сред които "Анубис", "Булвест-2000", "Cambridge", "PONS", се обучават 314 000 деца годишно. Вижте история на "Клет България" тук.

Повече за социално значимите инициативи на "Клет България" и тяхното въздействие върху българското общество разказват Владимир Колев, управител на "Клет България ООД", и Савин Дянков, старши мениджър "ESG услуги Югоизточна Европа", "PwC България".

20 години "Клет" в България: Създаването на групата Klett

20 години "Клет" в България: Създаването на групата Klett

Как започва всичко?

   1. Г-н Колев, Докладът за социално въздействие на "Клет" е първият подобен в сектора на образованието. Защо се обърнахте към компания PwC (Price Waterhouse Coopers) със задание да изчислят въздействието от дейността ви върху образователната система?

Тази година "Клет България" отбелязва своя 20-годишен юбилей от основаването на дружеството у нас. В същото време групата Klett, от която ние сме част, празнува 125 години.

Сравнението с възрастта и зрелостта на компанията Klett прави нашия юбилей да изглежда не толкова значим, но за нас изминалите 20 години са дълъг, успешен и трудно извървян път.

За това време ние постигнахме много - разраснахме бизнеса, стартирайки от малко издателство, специализирано в чуждоезиковото обучение с марката PONS, за да се превърнем във водещ образователен издател у нас, придобил и развиващ утвърдените български марки "Анубис", "Булвест 2000", "Изкуства".

Днес "Клет България" е предпочитаният партньор на образователните институции, получил доверието да представлява у нас Klett, Cambridge University Press, Oxford University Press, Difusion и редица други европейски издателства, но най-вече на хилядите учители, които всяка седмица влизат в своите учебни стаи с нашите материали.

Гледайки към постиженията ни за тези 20 години и работейки върху стратегията ни за следващите, осъзнахме, че до този момент не сме събирали на едно място информацията за всички устойчиви резултати и ефекти от нашата дейност на българския пазар.

Съществуват различни начини да погледнем към развитието на една бизнес организация. Част от тях включват данни от обороти, печалби или продажби на продукти. "Клет България" се гордее с много такива постижения, но най-добрият ефект от дейността ни може да бъде представен именно чрез анализ на нашето влияние и отпечатък върху обществото и хората и това, което успяваме да им дадем като компания.

Ето защо, съвместно с "PwC България", изготвихме доклад, който измерва именно това - ефекта от нашата дейност върху образователната система, общностите в цялата страна и най-вече - утрешните лидери, които българските учители оформят с помощта на нашите иновативни обучителни материали.

   2. Г-н Дянков, какво представлява цялостната оценка за социално въздействие на "Клет България" върху образователната система в страната ни и защо подобен инструмент е важен?

За периода, който обхваща докладът се вижда, че издателството е организирало редица социално отговорни инициативи, с които може да се проследи влиянието на компанията върху родители, учители и ученици. Те ясно показват принципите, които компанията следва, и каузите, които подкрепя и определя за ключови.

Важен обаче остава въпроса до колко хора са достигнали тези инициативи и как са повлияли на българското общество? Анализът на този вид въздействие спомага да се определи приносът на "Клет България" върху образователния процес и подход при изпълняване на целите, които си поставя издателството.

За измерването и окачествяването на такъв вид инициативи, най-често се прилага оценка на въздействие съставена по методологията B4SI - Business for Societal Impact. Това е рамка, която цели да анализира и да измери реалното въздействие на социално отговорните инициативи, които различни компании провеждат.

Тя е създадена от London Business Group, за да отрази новите начини, по които съвременният бизнес подкрепя обществото - чрез смислени инвестиции в неговото развитие, съчетани с развитието на собствената си стратегия.

20 години "Клет" в България: Модерното образование у нас - пътят на образователния иноватор

20 години "Клет" в България: Модерното образование у нас - пътят на образователния иноватор

В България "Клет" присъства чрез 2 самостоятелни компании и 7 собствени бранда

   3. Как се изчислява и на какъв анализ се базира тази оценка?

B4SI е световно призната методология, която се използва от стотици водещи компании в света за формулиране и измерване на положителното въздействие, което те оказват върху обществото, понастоящем е призната от Глобалния договор на ООН като доказателство за социалното въздействие на дадена компания върху заинтересованите страни.

Тя събира информация и я анализира в три основни направления: вложени средства, генерирани резултати и постигнато въздействие. Ключово в това разпределение е диференцирането на резултата от въздействието. Първото измерва количествените показатели на инициативите спрямо бенефициентите, а второто - качествените промени, които настъпват в резултат от тях.

Докладът оценява въздействието на "Клет България" върху българските учители, родители и деца, пречупвайки инициативите на компанията през призмата на B4SI.

   4. Г-н Колев, защо социалните инициативи са важни за "Клет България"?

"Образованието е наша мисия" и ние много се гордеем, че придаваме съдържание на този слоган, вярвайки, че сме от помощ за професионалното израстване и личностно развитие на стотици хиляди учащи се. Може би най-голямото ни постижение е, че няма учител и ученик в България, който да не е преподавал или да се е обучавал с поне едно издание на Klett.

За последните три години подкрепихме и инициирахме десетки проекти в подкрепа на българската образователна система. Ние бяхме първите, които отворихме напълно своите дигитални ресурси в началото на пандемията от COVID-19 и ги държахме свободно достъпни цели 16 месеца!

Приемаме това като малка част от реализираната ни отговорност към образователната система, успоредно с хилядите безплатни материали, които предоставяме ежегодно на учители и ученици, със стотиците обучения за българските преподаватели и с многобройните ни други инициативи в тяхна подкрепа.

За мен лично е огромна гордост, че професионалният ми път през последните над 20 години е свързан с тази прекрасна компания, която доказва на практика какво значи образованието да е твоя мисия и помага на българското общество да се развива.

   5. Кои са основните инициативи, които организирате и подкрепяте?

В работата си ние се стремим да направим образованието интерактивно, модерно, актуално и приложимо, с което пряко да допринесем за професионалното развитие както на учителите, така и на учащите.

За да реализираме тази своя кауза, насочваме усилията си в три основни направления.

В областта "Развитие на модерни образователни материали" ние реализираме три основни инициативи. Първата от тях е модерната образователна дигитална платформа iZZI - най-голямата собствена образователна система в страната с над 50 000 ресурса, над 130 учебника и 30 000 интерактивни задачи.

След това мога да посоча образователния ни софтуер ИТИ-ДГ - единственият одобрен от МОН софтуер, предназначен за детски градини. Не на последно място е и първото учебно пособие за активно учене "Тетрадка +", което отговаря на новите учебни програми, като осигурява възможност за обогатяване на учебния процес чрез достъп до дигиталните ресурси от iZZI.

Много сериозни усилия инвестираме и в подкрепа развитието на българските учители както в професионален, така и в личен план. По време на пандемията създадохме поредица от уебинари и гореща линия, подпомагащи учителите в прехода към онлайн обучение.

Организирахме и инициативата "Дигиталният учител" в партньорство със SoftUni за подобряване уменията на учителите за работа с технологии за онлайн преподаване. За да подпомогнем преподавателите им предоставяме "Пакет на успешния учител" - допълнителни учебни материали, улесняващи ги в процеса на преподаване.

Сред инициативите за личностно развитие на учителите е "Е-академия" - поредица от уебинари с авторитетни известни личности, които споделят своя път и виждане по различни теми. "Учителите на България" е инициатива с вече няколко издания, с която целим подобряване на имиджа на българския учител, като до момента сме представили над 20 учители и тяхната уникална история.

"Ден на Кеймбридж" е друго ежегодно събитие, което организираме за преподавателите по английски език в България. "Комплименти в пакет" е малък жест на признание, който правим към учителите, които имат основна роля в обучението на нашите деца.

Освен подкрепа в образователния процес, провеждаме социални инициативи и дарения и за учениците. Ежегодно осигуряваме безплатни учебни материали за учители и за социално слаби и деца в нужда.

Организираме и кампании с информативен характер по теми от живота, с цел да подпомогнем родителите и учителите в качеството им на възпитаващи и обучаващи лица. Друга част от инициативите ангажират учениците с различни благоприятстващи тяхното развитие дейности, за които не остава време в класната стая.

   6. Г-н Дянков, какви са основните изводи от Доклада за социално въздействие на "Клет"?

Инициативите на издателство "Клет България" в периода 2019-2022 г. се класифицират в три категории: образование, здраве и благосъстояние и социално подпомагане. Подкрепени са 14 социално отговорни проекта в трите категории, като общо изразходваните средства възлизат на 1 782 813 лв.

Въздействието на социалните инициативи се оценява и по дълбочина и вид на въздействието. Във всяка от тези категории съществува проста тристепенна скала, по която проектите биват разпределяни.

Първата е "Свързване" и тя показва броя хора, при които се наблюдава ограничено ниво на промяна в резултат от дадената кампания - например чрез инициативата "Моята мечта" 18 000 малки ученици имат възможността да се забавляват, докато се учат да рисуват, и по този начин се стимулира творческото им развитие.

Втората е "Подобряване" - например, когато по време на пандемията "Клет" отваря платформата iZZI с електронни учебници за ученици и техните родители, резултатът е позитивна промяна в живота на ползвателите, тъй като процесът по онлайн обучение е директно подпомогнат от компанията.

Третата скала е "Трансформиране" - пример за такова дълготрайно и устойчиво въздействие е кампанията "Дигиталният учител", която обучава учителите как да използват технологиите за онлайн преподаване и така оказва значителна положителна промяна върху тяхното ежедневие.

По дълбочина на въздействието, чрез различните социално отговорни инициативи на "Клет", 24 548 души са свързани по време на отделните кампании. Вследствие на стремежа си за по-качествено образование "Клет" спомага за подобряването на живота на 64 879 души, като в същото време оказва дълготрайна промяна в ежедневието на 73 309 души чрез различните си образователни кампании.

Видът на въздействие е вторият сегмент от анализа по методологията на B4SI, който отново се оценява по тристепенна скала.

Първата е "Промяна в поведението или нагласата" на хората. Например чрез инициативата "За важните неща", която представлява диалог с учениците на тема нещата от живота, те са по-добре запознати и имат възможност да взимат по-аргументирани решения.

Втората е "Придобиване на умения", като например поредицата уебинари "Помощ в подкрепа на учителя" от началото на пандемията, които пряко спомагат за развиването на дигиталните умения на учителите.

Третата скала е "Качество на живот и благосъстояние". Към тази категория спадат инициативи като "Чисти училища за светло бъдеще", където събраната сума се дарява на център за специална образователна подкрепа и така допринася за подобряване на условията и съответно качеството на живот на децата там.

Рамката B4SI позволява да се заключи, че според вида на въздействието, "Клет България" успява да подобри уменията на 139 779 учители и ученици и допринася за подобряване качеството на живот на общо 22 957 души.

Съставеният анализ показва, че в резултат на отдадената работа и целенасочените усилия на "Клет" през тези години компанията успява да достигне и окаже въздействие върху 162 736 души - предимно учители и ученици. Този резултат е ключов за компанията, защото дава реално измерение на годините вложени усилия и неуморна работа.