Последните данни на Асоциацията на автомобилните производители в Европа (ACEA) сочат, че търсенето на изцяло електрически автомобили (BEV) се е увеличило с 231.6% през втората четвърт на 2021 година и е достигнало ниво от 210 298 единици. Това увеличение беше подпомогнато от значителен ръст на четирите най-големи пазара в региона, особено в Испания (+ 372,7%) и Германия (+ 357,0%).

Резултатът при BEV автомобилите за първата половина на 2021 година е на ниво от 356 469 единици, което е със 129.6% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Пазарният дял на BEV автомобилите в Европа през второто тримесечие се е увеличил от миналогодишните 3.5% до 7.5%, а този на зареждаемите PHEV хибриди е достигнал ниво до 8.4%. 19.3% от всички регистрирани за периода нови коли пък са били незареждаеми хибриди.

Дяловото участие на класическите бензинови и дизелови пък се е свил до общо ниво от 62.2%.

Дял на новите леки автомобили по вид гориво в ЕС през второто тримесечие

Снимка 540729

Източник: ACEA

От април до юни 2021 г. регистрациите на бензинови и дизелови двигатели нараснаха в целия ЕС (съответно с 25,3% и 7,8%) поради ниската база за сравнение поради миналогодишните ограничения на COVID-19. Този ръст обаче беше значително по-скромен в сравнение с този на другите сегменти на горивата, което доведе до намаляване на пазарните дялове.

В резултат на това дизелът сега държи пазарен дял от 20,4% спрямо 29,4% през второто тримесечие на 2020 г. По същия начин пазарният дял на автомобилите с бензинови двигатели се сви с 10 процентни пункта (от 51,9% през април до юни 2020 г. до 41,8% тази година), въпреки увеличаването на търсенето на повечето пазари в ЕС, включително четирите основни.

Данните на ACEA за България са прогнозни и според тях в страната ни през второто тримесечие са били регистрирани 175 нови 100% електрически коли, което представлява увеличение от 71,6%.

За първото полугодие резултатът е на ниво от 286 единици или с 14,9% повече в сравнение със същия период на 2020-а, информира auto-press.net.

С отново прогнозни резултати, данните на ACEA сочат, че през второто тримесечие на 2021 година, в България са били регистрирани 67 нови зареждаеми (PHEV) хибридни коли (+157.7%) и 135 от началото на годината (+107.7%).

Според данните на ACEA, през първите шест месеца на 2021 година в България са били регистрирани 7 165 нови бензинови коли (+25.9%) и 4 545 нови дизелови автомобила(+30.8%).