Част от компаниите в ИТ сферата не оценяват като негативно въздействието на COVID-19 върху финансовото си състояние, а 40% от фирмите дори продължават активно да наемат служители. Това показва анкета на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), като от асоциацията посочват, че това не е представително изследване.

Близо четири месеца след началото на пандемията от коронавирус 75% от участниците в проучването посочват като основен извод от кризата това, че бизнесът трябва да е по-иновативен и гъвкав и бърз. 65 на сто от компаниите са на мнение, че всички смесвързани по-силно, отколкото сме очаквали. На този фон повече от половината анкетирани фирми (63%) оценяват като негативно въздействието на пандемията върху финансовото им състояние, а най-уязвими са микро и големите компании.

Над две трети от анкетираните компании са на мнение, че пандемията ще предизвика глобална рецесия и това подлага на изпитание бранша в България. 61 на сто споделят за отложени проекти и поръчки от клиенти, а 35% - за отложени инвестиционни решения.

"За нас анкетата още веднъж категорично потвърждава тезата ни, че дигиталната трансформация на българската икономика е крайно необходима, а кризата с коронавируса изостря в огромна степен този въпрос", коментира председателят на УС на асоциацията Доброслав Димитров.

Компаниите, които преминават успешно през това продължително изпитание, отбелязват увеличение на своите проекти и поръчки на база две най-често срещащи се бизнес решения: позициониране в нова пазарна ниша (26%) и увеличаване на времето и ресурсите за развойна дейност (41%). Въпреки това е трудно да се прогнозира доколко този ръст е устойчив, тъй като дори и успешните в кризата компании регистрират наличието на голяма несигурност в своите клиенти и служители.

Близо две трети от фирмите, които отчитат ръст в дейността си, са посочили, че са използвали този период, за да се фокусират върху изследователски проекти, за които преди това не са им достигали време.

Пандемията промени изискванията към характеристиките на работното място, но изглежда компаниите не са готови да се разделят с физическите офиси, като само около 2% предвиждат да превърнат отдалечената работа в постоянна форма на заетост.

Над половината от компаниите са избрали стратегията на плавна реинтродукция при връщане на служителите в офисите.

Също очаквано висок процент (89 % от анкетираните) не са се възползвали от никоя от правителствените програми за подпомагане на бизнеса, но посочват други, по-подходящи мерки за подкрепа, които очакват запазване на данъчната стабилност, намаляване на максималния осигурителен праг, подкрепа за стартиращите иновативни компании и приоритизиране на дигиталната трансформация.

Близо 60 % декларират, че са се включили в борбата с пандемията със спонтанно възникнали инициативи, сред които безвъзмезден труд на служителите в помощ на държавата, дарения или закупуване на медицинска техника.

Компаниите не са единодушни дали кризата би се повторила отново точно в същия вид, но вярват, че от настоящата извънредна ситуация излизат по-подготвени за бъдещето.