Фирмата за куриерски услуги Speedy ("Спиди") ще задели 28 232 499.75 лв. за изплащане на дивидент на акционерите на дружеството от печалбата му за 2022 година. Решението е гласувано от редовното годишно общо събрание на дружеството, пише "Банкеръ".

Всеки притежател на такива ценни книжа ще получи по 5.25 лв. за всяка своя акция преди облагане. Остатъкът от печалбата за миналата година ще бъде отнесен като неразпределена печалба. "Спиди" завърши 2022 г. с нетна печалба от 41 061 683 лева.

Правото да получат дивидент имат всички, които са вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент, към 11 юли.

GeoPost купува останалия дял от Speedy срещу 130 милиона лева

Speedy става изцяло френска след нова сделка за 130 милиона лева

GeoPost изкупува останалите 30% от акциите на дружеството, които сега са собственост на "Спийди Груп"

Важно е да отбележим, че все още има и възможност да се купят акции на дружеството на борсата, които дават право на участие в разпределението на печалбата за миналата година. Последната дата за сключване на сделки с право на дивидент е 7 юли.

Изплащането на дивидента ще става на части. Най-напред по 2 лв. на акция до 30 юли, а после до 3.25 лв. на акция до 20 август, уточняват от "Спиди". Изплащането на дивидента ще става чрез "Централен депозитар" АД и "Уникредит Булбанк" АД.

GeoPost ще плати 142 милиона лева за 45% дял от Speedy

GeoPost ще плати 142 милиона лева за 45% дял от Speedy

Така компанията, собственост на френските пощи, ще стане мажоритарен акционер в българското дружество

Спиди е водеща българска компания на пазара на куриерски услуги с пазарен дял от над 33%. Компанията е основана през 1998 г. и от създаването си досега се развива до корпоративна структура с над 3000 човека персонал и партньори, и с над 1700 транспортни средства.

Благодарение на логистична мрежа от близо 600 офиса и автоматични пощенски станции, покриваща 100% от територията на страната, Спиди обслужва над 1 000 000 клиенти и над 37 500 000 пратки годишно. Дейността на компанията се подпомага от една от най-развитите IT инфраструктури на куриерския пазар в България.

В партньорство с DPD - водеща световна мрежа за доставки, Спиди транспортира пратки не само в пределите на България, но и по света. Външният пазар осигурява около 17% от приходите на компанията.

През ноември 2012 г. Спиди излиза на Българската фондова борса и се превръща в първата компания с публичен статут в бранша.

През април 2021 г. френската компания Геопост става мажоритарен собственик на Спиди.