Мобилният оператор A1 записва печалба през второто тримесечие на 2019 година преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 45,1 млн. евро, регистрирайки ръст от 9,3% на годишна база, съобщиха от компанията.

Приходите от мобилни и фиксирани услуги се увеличават със 7,5% до 93,4 млн. евро спрямо същия период за 2018 г., а общите приходи растат с 4% и достигат 115,4 млн. евро.

Ръстът на приходите от услуги се дължи основно на фиксирания бизнес, който расте с 14,4% до 28,9 млн. евро. Основните причини за това са големият брой ICT проекти за бизнес клиенти, откриването на нов високотехнологичен дейта център на A1 в София и реализираните IoT проекти в български общини и големи компании. А1 продължава да генерира високи приходи и от повишеното качество на телевизионното съдържание и от каналите MAX Sport.

Средният приход от фиксирана линия (ARPL) продължава да бележи ръст на годишна база - с 5,6% до 13,2 евро.

Мобилният бизнес също запазва позитивния тренд с ръст от 4,6% до 64,5 млн. евро благодарение на увеличения брой на бизнес абонатите и повишените усилия за запазване на клиенти на частния сегмент чрез специални пакетни оферти. Стабилните резултати на мобилните услуги в бизнеса и при крайните клиенти резултира в ръст на средния приход от абонат (ARPU) от 8,2% до 5,6 евро.

A1 показа първата 5G станция в България и очаква да пусне услугата през 2020 година

Първи тест на 5G мрежа в България

В рамките на половин година операторите ще изпробват новата мрежа, а търговете се очакват догодина

(в млн. ЕВРО) Q2 2019 Q2 2018 Q2 +/- % H1 2019 H1 2018 H1 +/- %
Приходи 115.4 111 4.00% 226.5 218 3.90%
Приходи от услуги 93.4 86.9 7.50% 182.9 170.9 7.00%
Приходи от мобилни услуги 64.5 61.6 4.60% 126.3 121.2 4.20%
Приходи от фиксирани услуги 28.9 25.3 14.40% 56.6 49.7 13.90%
Приходи от оборудване 20.7 21.5 -4% 40.7 42.9 -5.30%
Други приходи 1.3 2.5 -49.00% 2.9 4.1 -28.50%
Печалба (EBITDA) 45.1 41.2 9.30% 87.9 77.6 13.30%
Среден приход от абонат (ARPU) 5.6 5.2 8.20% 5.5 5.1 7.60%
Среден приход от фиксирана линия (ARPL) 13.2 12.5 5.30% 13 12.3 5.90%
Клиенти на мобилни услуги (в хиляди) 3,836.80 3,973.50 -3.40% 3,836.80 3,973.50 -3.40%
Клиенти на фиксирани услуги (в хиляди) 1,040.50 1,014.70 2.50% 1,040.50 1,014.70 2.50%

Първото полугодие на 2019-а

През първата половина на 2019 г. приходите от услуги нарастват със 7% до 182,9 млн. евро благодарение на ръста на фиксираните услуги и на мобилните услуги.

Разходите на компанията през първото полугодие на 2019 г. намаляват вследствие на намалените разходи за оборудване, устройства и реклама, които успяват да компенсират повишените инвестиции в персонал и телевизионно съдържание. Вследствие на тези фактори А1 отбелязва солиден ръст на печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация EBITDA от 13.3% до 87,9 млн. евро за първите шест месеца на годината.

Кой български оператор има най-много абонати и кой е първи по приходи?

Кой български оператор има най-много абонати и кой е първи по приходи?

И каква е ситуацията при интернета и телевизията