Производителят и търговец на IoТ устройства "Алтерко" отчита 44% ръст на приходите от продажби в кампанията си за Черния петък. На тозди фон от компанията обявиха, че ще открият център за научноизследователска и развойна дейност в Дъблин.  Дружеството посочва, че са продадени над половин милион устройства за домашна автоматизация на обща стойност над 13,2 милиона лева по време на Черния петък в сравнение с 9 милиона лева за кампанията през 2021 година и 7 милиона лева лева през 2020-а.

Сумата е рекордна за промоционалния период. Потребители от над 100 държави по света са поръчали устройства Shelly, като най-голям интерес е наблюдаван в Германия и Италия, следвани от Испания, Португалия, Нидерландия, Австрия и Белгия.

Заради резултата от промоционалната кампания дружеството потвърждава повишената си прогноза за 2022 г. Очакванията са приходите да достигнат €45-46 милиона и печалбата преди лихви и данъци (EBIT) да е в диапазона €10-10,5 милиона и по-скоро в горната част на диапазона.

"Успехът на продажбите на "Черния петък" на всички наши географски пазари потвърждава, че сме на прав път с нашата стратегия за разширяване. С новия център за развойна дейност в Ирландия привличаме висококвалифицирани ИТ специалисти, за да подобряваме непрекъснато процеса на научноизследователска и развойна дейност. Очакваме с нетърпение новите импулси от тази динамична и силна среда на програмисти в Ирландия, която е толкова международна, колкото и самото Алтерко" - казва Димитър Димитров - съизпълнителен директор на "Алтерко".

Технологичната компания "Алтерко" ще се търгува директно на франкфуртската борса

Технологичната компания "Алтерко" ще се търгува директно на франкфуртската борса

Това е първата българска компания, чиито акции са допуснати за търговия директно на чужд регулиран пазар

От компанията посочват още, Дъблин е избран, защото е средище на технологичната индустрия и има достъп до таланти в областта на ИТ разработките. Дружеството вече е наело "опитни висши мениджъри, които са доказали своите лидерски качества за реализирането на интелигентния дом на бъдещето на позиции във водещи международни ИТ компании.