Българската компания "Алтерко" АД получи потвърждение за допускане до търговия на официален пазар във Франкфурт. Официалната дата на приемането е фиксирана на 19 ноември тази година, а първата дата за търговия с акциите на дружеството във Франкфурт ще е 22 ноември.

"Алтерко" е първата българска компания, чиито акции са допуснати на чужд регулиран пазар директно (не като депозитарни сертификати тип GDR). И вторият български емитент след 11-те борсово търгувани фонда на Експат Асет Мениджмънт.

Българската "Алтерко" търси купувач на част от бизнеса си. И вече има оферта за €2,1 милиона

Българската "Алтерко" търси купувач на част от бизнеса си. И вече има оферта за €2,1 милиона

Сделката включва телекомуникационните фирми на групата в Сингапур, Малайзия и Тайланд

Франкфуртската фондова борса е най-големият финансов пазар в ЕС. Листингът там ще осигури на инвеститори от цял свят лесен достъп до акциите на компанията и ще гарантира значително по-добри перспективи за привличане на капитали за развитие в средносрочен план.

"Алтерко" е една от най-динамично развиващи се технологични компании в България, която създава иновации чрез проектиране, производство и разпространение на висококачествени IoT решения и продукти. Компанията е публична от 2016-а година и се търгува на Българска фондова борса. Пазарната й капитализация към 3 ноември е 406.8 милиона лева. Основните пазари на дружеството са Западна Европа и Северна Америка.

През юни тази година излезе информация, че бългapcĸият тexнoлoгичeн пpoизвoдитeл е подписал предварителен договор за продажба на бизнеса си в Азия с базираната в Сингапур Skylight Venture Capital в сделка за 2,1 милиона евро за три дъщерни дружества. Това е последната част от телекомуникационния бизнес на "Алтерко", след като преди време компанията реши да се пренасочи изцяло към устройства, базирани на интернет на нещата. 

 "Алтерко" е подписала предварителен договор за продажба на бизнеса си в Азия

"Алтерко" е подписала предварителен договор за продажба на бизнеса си в Азия

Ако сделката приключи успешно, купувачът от Сингапур ще плати €2,1 милиона за три дъщерни дружества