Приходите на компаниите от аутсорсинговия отрасъл са регистрирали среден растеж от 15,5% за периода между 2014 и 2018 г., като за последната година той е достигнал 19,5%, до 2,4 млрд. евро, сочат данните на "Годишния доклад за индустрията", който обхваща 583 компании от цялата страна и е публикуван от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), както е новото име на Българската аутсорсинг асоциация.

Така секторът формира 5,2% от брутния вътрешен продукт на икономиката на страната, като прогнозата е през следващите четири години делът му да се увеличи до 9,2%, а постъпленията да нараснат двойно, до 4,8 млрд. евро.

IT и аутсорсинг компаниите движат 80% от наемните сделки в София

IT и аутсорсинг компаниите движат 80% от наемните сделки в София

Какви са цените?

"Ако сметнете колко души са минали през аутсорсинга индустрия се вижда, че тя е най-големият университет в България", коментира председателят на борда на директорите на AIBEST Илия Кръстев при представянето на доклада. "Ние сме индустрия на знанието, което преминава в икономика на знанието." Към края на миналата година в сектора са били заети 73 694 души, от които над 66 хил. са били на пълно работно време. Това е ръст от 9% на годишна база, като броят на работещите се покачва с равномерен темп през последните години.

Така аутсорсинговите компании са формирали 8,5% от всички разходи за заплати в страната, което е ръст от 4 процентни пункта спрямо година по-рано, а прогнозата е през следващите три години той да достигне 80 хил. души. Най-голям дял от платените възнаграждения е формиран от споделените центрове за услуги, където възнагражденията са възлизали на 12,3 млн. евро, което е пет пъти над средното за индустрията. Това съвпада и с двукратния ръст на броя на бизнесите от този подсектор през изминалата година.

Заплатите в аутсорсинг сектора изпреварват значително средните

Заплатите в аутсорсинг сектора изпреварват значително средните

67 хил. са заетите в него българи

"Правим повече с по-малко - приходите растат два пъти по-бързо от броя на хората", каза Кръстев. Същевременно той констатира, че благодарение на това печалбите в сектора растат с впечатляващите 57,4% на годишна база, като така се обръща тенденцията на спад, наблюдаваща се през предишните две години. Така общите печалби на компаниите са достигнали 174,3 млн. евро през изминалата година. Най-голям дял от тях е формирало аутсорсването на бизнес процеси с 61,4%, като в този подотрасъл печалбите растат повече от двойно спрямо 2017 г.

От асоциацията посочват, че макар София да е абсолютен лидер като брой регистрирани компании с общо 476 такива, някои от други градове в страната също се превръщат в привлекателни дестинации за аутсорсинг компаниите. "Пловдив и Варна са локации към които все повече компании имат интерес", посочи Кръстев. "Варна затова догони Пловдив като брой активни компании." Броят на бизнесите, регистрирани в двата града са съответно 32 и 34.