67 300 души са заети в аутсорсинг сектора у нас, като така той формира 2,4 процента от работния пазар в България, показват данните на Българската аутсорсинг асоциация. Същевременно той генерира 7,9 процента от всички разходи за заплати в страната, което сочи, че възнагражденията в сектора са далеч по-високи от средните.

Данните са от наскоро проведено проучване от международната консултантска компания Mercer сред членовете на Българската аутсорсинг асоциация (БАА) за техните HR политиките показва, че 96% от компаниите дават и годишен бонус на служителите си, който средно е в размер на една брутната работна заплата.

Темпът на растеж на работната заплата в сектора на годишна база е 6% и е съизмерим с останалите отрасли на икономиката. Заради наблюдаваната тенденция през последните години за изнасянe на дейността на компаниите извън София, основно в големи градове с университети, ръстът на заплатите извън столицата е с 10-11% през последната година.

Сред останалите общи HR политики са допълнителните придобивки, които сектора дава като работодател. 100% от компаниите осигуряват допълнително здравно осигуряване на служителите си, както и бонус за довеждане на нов колега в организацията.

Близо 70% от компаниите дават безплатни карти за спорт на служителите си или покриват частично разхода за спортни активности. Същият процент от работодателите осигуряват и безплатни здравословни храни за офиса. 86% от компаниите в аутсорсинг индустрията са създали в офисите си пространства за игри, спорт и развлечение. Всяка четвърта от пет компании дават опцията и за работа от вкъщи, ако естеството на работата го позволява.

Очаква се до 2021 г. броят на заетите в сектора да нарасне до над 79 хил.

"Както в глобален мащаб, така и в България, с дигиталната трансформация на различните индустрии се забелязва тенденция за по-сериозна връзка между аутсорсинга на бизнес процеси (BPO) и ИТ аутсорсинга (ITO). Компаниите в България вече се ориентират към използването на все по-дигитално ориентирани инструменти, които позволяват нарастването на добавената стойност на предлаганите от тях услуги. Нарастващото търсене към висококвалифицирани кадри е и причината за доближаването на нивото на заплащане между двата подсектора. В тази конкурентна среда компаниите от нашата индустрия редовно провеждат допитвания за нивото на удовлетвореност на служителите си. И като резултат от добрите HR практики, нашият секторът се отличава с изключително висока положителна обратна връзка от 80% от служителите", коментира Ивайло Славов, председател на борда на БАА и съосновател и изпълнителен директор на Bulpros.