За първите 5 месеца на настоящия селскостопански сезон, започнал на 1 юли, България е изнесла за Испания 1,041 млн. тона зърно при 1,011 млн. тона за същия период на миналия сезон. Това нарежда страната на второ място сред вносителите в иберийската държава, сочат данни на испанското министерство на селското стопанство, пише SINOR.bg.

Постижението е още по-значимо, като се вземе предвид, че вносът на зърно в Испания за посочения период е намалял с 16% спрямо първите 5 месеца на миналия сезон до 6,017 млн. тона. Причината за свиването на вноса е в силната реколта, прибрана от испанските фермери през 2016 година.

Вносът на пшеница е намалял до 3,225 млн. тона от 3,368 млн. тона, на царевица - до 1,926 млн. тона от 2,874 млн. тона, а на ечемик - до 549 хил. тона от 641 хил. тона.

Най-голям доставчик на зърно за Испания остава Франция с 1,249 млн. тона, макар че френският износ се е свил в сравнение с първите 5 месеца на миналия сезон, когато е бил 1,569 млн. тона.

След България следват Украйна с доставени 554 хил. тона при 1,517 млн. тона 12 месеца по-рано, Румъния с 488 хил. тона (550 хил. тона през първите 5 месеца на миналия сезон), Литва с 434 хил. тона при само 172 хил. тона година по-рано и Великобритания с 397 хил. тона при 421 хил. тона през същия период на миналия сезон.