Германският концерн BASF SE, който е най-голямата химическа компания в света, очаква да понесе загуби за 2022 г. поради обезценка на активи, в размер на 7,3 милиарда евро, във връзка с деконсолидацията на нейното дъщерно дружество Wintershall Dea в Русия.

Според предварителните оценки на компанията, нетната й загуба за 2022 г. възлиза на 1,38 млрд. евро - при нетна печалба от 5,52 млрд. евро за 2021 година.

Посоченият предварителен резултат е значително по-лош от прогнозите на анализаторите, които очакваха нетна печалба за 2022 година в размер на 4,77 милиарда евро, се казва в съобщение на компанията, цитирано от Интерфакс.

В същото време, приходите на химическия концерн са се увеличили за миналата година с 11% до 87,33 млрд. евро.

Шефът на BASF: Германия я чака най-голямата криза от 1945-а, ако се откаже от руския газ и петрол

Шефът на BASF: Германия я чака най-голямата криза от 1945-а, ако се откаже от руския газ и петрол

Под заплаха се оказва съществуването на много малки и средни предприятия

Германската дъщерна компания Wintershall Dea, след решението на руския президент и правителството да въведат регулиране на цените на продуктите и услугите на съвместни предприятия в страната - което компанията нарече "икономическа експроприация" - обяви, че ще напусне Русия.

Пояснява се, че след деконсолидацията, Wintershall Dea повече няма да отчита финансови или оперативни основни показатели за ефективност (включително производство и резерви) на съвместното предприятие в Русия във финансовите отчети на групата, с изключение на промените в справедливата стойност на финансовите активи.

Компанията засега не представя подробности относно механизма за напускане, като посочва само, че "Надзорният съвет на Wintershall Dea одобри принципното решение на Борда на директорите за напускане на Русия. Wintershall Dea възнамерява да напусне Русия по установения ред, като спазва всички необходими правни задължения".

За последните 12 месеца, пазарната капитализация на германския концерн BASF е намаляла с 22,3%.

Най-големият химически концерн в света BASF забуксува

Най-големият химически концерн в света забуксува

Високи разходи застрашават конкурентоспособността на компанията