Картовият и платежен оператор "Борика" ще въведе услуга за незабавни плащания, съобщи главният изпълнителен директор Мирослав Вичев. Услугата незабавни плащания от сметка в сметка в лева ще бъде достъпна 24/7/365, сумата ще бъде налична до 10 сек. по сметката на получателя, а максималната сума е до 100 000 лв. Пакетните плащания ще се извършват в БИСЕРА6+, като сумата ще е налична до 20-30 мин. по сметката на получателя, а максималният размер е също 100 000 лв., става ясно от съобщение на компанията.

Незабавните плащания представляват електронни решения за плащания на дребно, достъпни 24/7/365, в резултат на които платежната сметка на получателя се кредитира с незабавен или близък до незабавния ефект. "Възможността плащанията от сметка в сметка да се изпълняват в рамките на 10 секунди позволява освен бързи B2B плащания, също така и бързи плащания на POS, т.е. на място при търговеца", коментира Мирослав Вичев. "По този начин технологията стига до реалния, крайния потребител и това е една от целите на проекта", допълва още той. Друго сериозно предимство от изпълнението му е преминаване на плащанията към SEPA формат и възможността банките в България да ползват единна инфраструктура за всички разплащания - било то незабавни от сметка в сметка или пакетни. "Преминаването към инфраструктура за незабавни плащания обаче ще изисква сериозни инвестиции от страна на банките, както и регулаторни промени и ще бъде успешно само с усилията на цялата банкова общност в България", допълва Мирослав Вичев.

Услугата "незабавни плащания" се предлага в почти всички европейски страни. По данни на Европейската централна банка незабавните плащания в Скандинавските страни са около 40-50% от всички кредитни трансфери. У нас на този пазар работят компании като Revolut и Transferwise.

"Въвеждането на услугата за незабавни плащания е важно в много реални случаи, като например при критичен срок за плащане, при липса на алтернатива за плащане, при специфични клиентски нужди и не на последно място - цената на услугата е силно конкурентна. Чрез този вид плащания може да се осигури добра ликвидност за малките фирми", коментира Ваня Ганева.

През първото тримесечие на настоящата година предстои избор на изпълнител по проекта за незабавните плащания, до края на годината се предвижда старт на пилотен проект, а в първото тримесечие на 2021 г. се очаква стартът на незабавните и пакетните плащания. До края на второто тримесечие на тази година трябва да бъдат уточнени и актуализирани също правилата за работа на БИСЕРА6 и правилата на Национална картова и платежна схема. В рамките на проекта ще бъде изградена централна платежна инфраструктура и ще бъдат предоставени допълнителни услуги, сред които 24/7 Stand-In, осигуряваща непрекъсваемост на услугата за участниците, Mobile Look-up услуга, осигуряваща съответствие телефон - IBAN и позволяваща прехвърляне на средства през телефон, POS Instant и Mobile App & SDK, подпомагащи извършване на незабавни плащания в търговски обекти, както и Anti-Fraud & AML услуга към банките.

"Реализирането на проекта ще даде възможност за осъществяване на незабавни плащания през POS терминал чрез QR код, незабавни плащания към електронен магазин, незабавни плащания с фактура, незабавни плащания машина към машина и други", коментира Христо Костов, главен архитект в БОРИКА АД.