Г-н Георгиев, въпреки сложната икономическа обстановка от началото на пандемията, годината за Чайкафарма като публична компания изглежда повече от успешна. Каква 2020 г. изпращате?

Изпращаме една историческа година, белязана от безпрецедентни трудности в медицински, икономически, политически и разбира се, в чисто човешки план. С много работа и добра организация обаче в това сложно време успяхме, в рекордни срокове, да осигурим на българското население надеждна и достъпна медикаментозна защита и ранно лечение на COVID-19 с хидроксихлорохин. Същевременно, като го разработихме, произведохме и регистрирахме в България, възвърнахме достъпа на хиляди пациенти с лупус и ревматоиден артрит до този така необходимим за тях медикамент. Чайкафарма е единственият български производител на инжекционни антибиотици, така нужни на болниците в страната. Очевидно, тези постижения не останаха незабелязани на Българската фондова борса.

Какво означава за Вас да бъдете публична компания?

Голяма отговорност към пациентите, към медицинската общност - лекари и медицински сестри, много от които също са акционери, и към обществото като цяло: за да издигнем икономиката и доброто име на родината като индустриална държава. Доверието на акционерите и обществото към Чайкафарма Висококачествените Лекарства расте постоянно и се основава на споделени ценности и посрещане на всички, понякога огромни, очаквания за нови безопасни и ефикасни терапии, достъпни за всички. Вече 20 години разширяваме продуктовото портфолио на компанията, напоследък с така наречените комплексни терапии за лечение на социалнозначими заболявания и подобряваме избора от качествени лекарства на достъпна цена за българските и европейските фондове, лекарите и пациентите. Ежедневните усилия за устойчиво развитие и модерната научноизследователска, развойна и внедрителски работа доведоха до забележителни постижения, широко приветствани от лекарите, пациентите и акционерите, които получиха освен това и добра доходност и възвръщаемост на инвестициите.

"Чайкафарма" строи нов завод край София

Една от големите фармацевтични фирми у нас строи нов завод край София

Компанията купува земя за 15 милиона лева за третата си база в страната

Каква беше целта на листването Ви на Българската фондова борса и успяхте ли да я изпълните?

Привличането на допълнителен капитал винаги е цел на публичното листване. При Чайкафарма, обаче, това не беше нито водещ аргумент, нито главният стремеж. Въпреки амбициозните цели, които компанията си е поставила за научно-лабораторна и развойна дейност, увеличаване на производствения капацитет и засилване на присъствието на международните пазари, основната причина за листването на БФБ през 2015 г. бе да се предложи на малките и средни инвеститори алтернатива за инвестиране в една динамична и успешна, високотехнологична и много конкурентноспособна, 100% българска компания с важен принос към родната икономика и с отлични перспективи за излизане на европейските капиталови пазари.

В резултат на специфичните изисквания за публичност, отчетност и финансов контрол завоювахме още по-високо доверие в обществото и партньорите (особено чуждестранните). Днес Чайкафарма е една от най-разпознаваемите български компании и доходоносна дестинация за инвестиция на свободни капитали и спестявания от страната и чужбина. Атестат за това е постоянно увеличаващият се брой на акционерите в компанията, както и неколкократното нарастване на цената на акциите от момента на първоначалното листване до днес, като пазарната капитализация към 17 декември 2020 г. е 1"101"480'000 лева. По този показател Чайкафарма запазва позицията си на най-скъпата българска компания с пазарна капитализация над 2 пъти и половина по-голяма от тази на втората компания на БФБ. Друг голям повод за гордост е профилът на акционерите, които Чайкафарма привлича - дългосрочни инвеститори, които не целят на всяка цена бърза печалба, а инвестират в бъдещето - не просто финанси, а доверие в нашия бизнес модел, предвидимост, високи ценности и смели мечти за европейска експанзия.

Кои са предимствата и недостатъците, които срещате на БФБ?

Не е тайна за никого, че броят и обемът на сделките, които се извършват на БФБ, са относително малки, за което има ред причини. Това води до изключително ниската ликвидност на борсата и се отразява особено на компаниите, които търсят допълнително финансиране чрез продажбата на акции. Присъствието на Българската фондова борса позволява по-динамично осъществяване на плановете за развитие на публичните компании, което носи позитивен ефект. Притежанието на акции в една надеждна и целеустремена компания е допълнителна мотивация за служителите ѝ и е далновидна инвестиция за частните лица.

Чайкафарма изгражда нов производствен комплекс за таблетки, капсули и течни лекарства

Чайкафарма изгражда нов производствен комплекс за таблетки, капсули и течни лекарства

Той ще разполага с роботизирано и автоматизирано оборудване

С нетърпение очакваме създаването на Европейския капиталов съюз и сливането на групи малки и големи борси, например с Deutsche Börse и т.н.

Какво предстои на Чайкафарма в близко бъдеще?

С пълна сила върви изпълнението на проекта за трети завод в София. Първият етап от изграждането ще бъде завършен към края на 2022 г., с което производственият капацитет на компанията ще бъде удвоен. Очакваме цялата инвестиция да бъде реализирана до 2026 г., при благоприятна икономическа и пазарна обстановка, с максимална мощност от 3 млрд. таблетки годишно. Това е важна стъпка в нашето развитие - в момента компанията има сключени договори за дългосрочно партньорство за продажба на лекарствени продукти с компании от Чехия, Словакия, Германия, Гърция, Румъния и Косово. Водят се преговори в напреднала фаза с други фирми от ЕС, а до края на годината се очаква да бъдат сключени още няколко дългосрочни договора. Търсенето расте.