Инвестицията във фотоволтаична централа в последно време става популярна алтернатива за осигуряване на по-висока доходност и се очертава като бизнесът на бъдещето. В онлайн пространството можем да се натъкнем на редица възможности за закупуване на функциониращи фотоволтаични паркове и парцели с разрешителни за построяването на такива. 

ЧСИ продава малка електроцентрала

Малка електроцентрала с фотоволтаични модули е пусната за публична продан. Това е видно от обявление на частния съдебен изпълнител Лучия Тасева в регистъра на публичните продажби, според което началната цена, от която ще започне търга за това имущество е 99 001 лева.

Фотоволтаичнaта електроцентрала в село Опанец, община Добричка е собственост на ЕТ "СИМЕТ - СВЕТОЗАР ТОШЕВ" и върху правото на строежа й има вписани в Службата по вписванията три възбрани.

От обявлението на ЧСИ става ясно, че мощността на електроцентралата е 66,24 kWp и се продава заедно с прилежащите й оборудване и поземлен имот.

Снимка 621834

Източник: Регистър на публичните продажби

Соларен парк през имотна агенция

Натъкваме се на друга обява за продажба на соларен бизнес. Имотната агенция Bulgarian Properties посредничи за продажбата на фотоволтаична централа, която работи от април 2012 г. Дружеството, собственик на соларния парк има съществуващ кредит в размер на 1.2 млн. евро към Българска търговска банка.

Инсталацията е разположена в равнинен район в централна северна България, на около 1 км от Велико Търново.

Теренът е с обща площ от 50 000 кв.м., преотреден и с ПУП за фотоволтаичен парк. Панелите са разположени на 22 000 кв.м. с обща мощност 1.184 MW. Централата е свързана към електропровод с напрежение 20 kV чрез подземен кабел.

Снимка 621831

Източник: iStock by Getty Images

"Предимството на тази инвестиция е, че тя вече работи успешно близо 6 години, а дългосрочната възвращаемост се гарантира от подписан 20-годишен договор с електроразпределителното дружество с цена на изкупуване на произведената ел. енергия от 485.60 лв за 1 MW (без ДДС)", отбелязват от имотната агенция. Средният годишен добив на електроенергия е около 1650 MW, а средногодишната печалба, след приспадане на разходи, данъци и такси е в рамер на около 320 000 евро.

Соларен специалист - професията, която се придобива за месец и може да носи 3000 лева месечен доход

Новата професия, която се учи за месец и може да носи 3000 лева месечен доход

До 2023 година в ЕС ще има глад за над 1 милион специалисти във фотоволтаичната индустрия

Други оферти

Solar estates представлява специализирана платформа, където интересуващите се от инвестиции във ВЕИ могат лесно и бързо да открият и сравнят множество парцели за нуждите на изграждане на соларни и вятърни паркове или да открият функциониращи вече проекти обявени за продажба.

В тази платформа попадаме на оферта за продажба на вятърен парк на стойност 250 000 лева. Става въпрос за действащ ветропарк в Община Айтос с площ 12 000 кв.м. 

Множество са и офертите за подобни бизнес имоти в сайтовете за малки обяви. 

В alo.bg, например се продава се имот с площ 1400 кв.м с издадена виза за проектиране и становище от ЕВН за ФЕЦ 100 kW на цена 10 555 евро. Друго предложение в същия сайт е за изградени 4 фотоволтаични ФЕЦ и прилежащата към тях земя, които се намират в област Плевен. Три от тях работят от 2 месеца на свободен пазар към Електрохолд България.

Снимка 621832

Източник: iStock by Getty Images

Работеща фотоволтаична централа се продава за 87 900 лв. в платформата olx. Инсталацията е с мощност 29,92 kWp и се намира в с. Кайнарджа, обл. Силистра. Въведена е експлоатация през декември 2021 г. и е на свободен пазар от октомври 2022 г. (борса -9% за брокеридж).

Една от най-скъпите обяви е за парцел със сменено предназначение и влязъл в сила ПУП с предварителен договор с Електроразпределение Север за фотоволтаична централа с можност 750 kWh. Имотът се намира в град Игнатиево, Област Варна и струва близо 550 000 лева.9

Проверката ни показа, че в интернет има десетки предложения, свързани с фотоволтаичните системи - от проекти, през изграждане, до УПИ с необходините разрешителни и работещи фотоволтаични паркове. 

Фирмите и домакинствата могат да кандидатстват за субсидия за фотоволтаична инсталация

Фирмите и домакинствата могат да кандидатстват за субсидия за фотоволтаична инсталация

Експерт от "ПроКредит Банк" дава разяснения за потребителите