Комуникационна агенция d:istinkt представи първия в сектора на агенционния бизнес всеобхватен анализ. Условно наречен "Моделът d:istinkt", интерактивният проект е реализиран съвместно със специализираното издание Creative Bulgaria и разкрива пътя на компанията към голямата награда "Агенция на годината" на BAPRA Bright Awards, с която бе отличена тази година. Анализът обхваща три основни направления от операциите на агенцията: бизнес, хора и иновации, и може да разгледан на специалната лендинг страница.

"Всеки бизнес представлява усилия на много нива и същността му не се изчерпва само с екселските таблици, попълнени с данни от Търговския регистър. Ние като анализатори трябва да си даваме сметка за това и да търсим ключа към успешния бизнес в повече детайли, както и обяснението зад числата. Съществуват няколко престижни издания на развитите медийни и рекламни пазари в Европа и САЩ, които дават достатъчно добър пример как и по какви показатели трябва да бъде оценяван бизнесът на една агенция", каза Весислава Антонова, главен редактор, Creative Bulgaria. "С този нов начин на оценка на бизнеса на d:istinkt се опитахме да дадем такъв пример. Той надскача сравнението на оперативни приходи, печалба, брой клиенти и наети хора и може да послужи за бъдещи класации в индустрията. Вярвам, че подобен модел може и трябва да се развива и надгражда в бъдеще и това е само първата стъпка."

Снимка 599241

Източник: d:istinkt

Първата част от анализа разглежда корпоративната стратегия на компанията, основана на прозрачност и честност, благодарение на която d:istinkt отчита 73% ръст в приходите само през последната година. Анализът е базиран на модела за бенчмаркинг на комуникационната индустрия, въведен от Gould+Partners, който измерва как тя еволюира и ежегодно обобщава резултатите в доклад. В категория "Бизнес" анализът разглежда финансовите резултати на компанията, приходите и разходите по направления, както и билинг методите (време-базирано, абонаменти и проектна база). Втората област, наречена "Хора", анализира подхода на управление и задържане на талантите в компанията, а последната част се фокусира върху иновативните подходи при изпълнението на комуникационни кампании за клиенти.

Резултатите от трансформацията за последните 4 години показват, че агенцията успява да надгради бизнес модела си устойчиво и да увеличи не само приходите, но и значително да разшири обхвата на бизнеса си. За постигането на тези цели d:istinkt предприема редица последователни стъпки, сред които инвестиция в развитието на отдела по анализи, оптимизация на ценообразуването и промяна в оперативната структура. Възприетият подход стриктно следва заложената стратегия, базирана на две основни задачи на компанията - да се превърне в място, насърчаващо развитието на таланта и екипността в дългосрочен план, което е стъпало към голямата цел - позиционирането й като най-добрата комуникационна агенция на пазара.

Освен в разработването на иновативни услуги и всеобхватен ребранд d:istinkt инвестира сериозен ресурс и в привличането на нови таланти и разширяване капацитета си. Това й позволява да предлага услуги, традиционно запазени за рекламни, медийни и BTL агенции, което води и до преразпределяне на приходите. Инвестицията се отплаща - само за 4 години планирането на медийни кампании и медийните сделки реализират над 36% от общите приходи на компанията.

Снимка 599240

Източник: d:istinkt

С трансформацията и въвеждането на нов подход за изработване на стратегии за клиентите се променят и проектите, върху които агенцията работи. Най-важният елемент от всяка комуникационна кампания е измерването на нейната ефективност. Ето защо d:istinkt залага на пет типа анализи, изцяло базирани на формулата на водещия теоретик на комуникацията Харолд Ласуел, наричана "5-те К". Те включват редица иновативни метрики и подходи за оценка на комуникационните усилия на бизнеса, вкл. как са приели потребителите даден продукт, какъв е медийният ефект от въвеждането му, анализ на нуждите на целевата аудитория, анализ на съдържанието, изграждането карти на заинтересованите страни и др. Тази промяна води до прецизно планиране и изпълнение на заложените цели, като агенцията обработва 113 705 комуникационни единици за клиенти (материали в традиционни медии, коментари под постове и други интеракции) през 2021 г., или средно по 9475 месечно. През първата половина на 2022 г. това число устойчиво нараства до 10 489 споменавания на брандове. Именно този модел на измерване на комуникацията позволява проследяване на здравето на марката и представянето й в медийна среда, отчитайки основните разбирания на потребителите и промените в поведенческите им нагласи.

Снимка 599239

Източник: d:istinkt

С разрастването на екипа и портфолиото агенцията залага все повече на инфлуенсър маркетинг, като броят ангажирани инфлуенсъри за кампании се увеличава значително - от 21 през 2020 г. до 62 през 2022 г. Екипът на компанията разработва и собствен подход към инфлуенсър маркетинга на всеки бранд, като се фокусира върху създаването на дългосрочни партньорства и изграждането на автентична връзка с марката. При изработването на предложения за клиенти агенцията навлиза дълбоко в профила на инфлуенсърите, което позволява да се вземат най-добрите решения по отношение избора на хора. Сред факторите за профилиране освен традиционни метрики като местоположение, възраст, интереси, колаборация с други брандове, брой последователи, моделът включва и показатели като профил на аудиторията (къде живее, какво харесва, кого следва), % фалшиви последователи, ниво на ангажираност (engagement rate) и account reachability (% последователи на инфлуенсъра, които имат под 1500 последователи в техните профили). Така клиентите получават комплексно и адаптирано предложение от потенциални лица, с които да реализират своите маркетингови цели. Освен прецизната селекция, агенцията отговаря и за пълното управление на този елемент от комуникационния микс - от избора до изпълнението на кампанията и нейното отчитане.

За последните три години и половина d:istinkt успява да спечели и 107 награди и номинации за кампаниите, реализирани за някои от най-популярните брандове у нас. Само за първата половина на 2022 г. агенцията стана носител на 29 престижни награди от световни и български конкурси в комуникационната сфера, както и 6 номинации. Сред наградените кампании са "Операция сватба", "Дигитални скаути: Знаеш, преди да скролваш", "Учителите на България", "Бъди себе си", "Моята първа работа" и др.