Водещата компания в областта на телекомуникациите Digi подписа предварително споразумение за придобиването на румънската Telekom Romania Mobile. Новината бе съобщена паралелно от Digi Communications и настоящия собственик на телекома - гръцката Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE S.A.).

Сделката ще се осъществи през дружеството West Network Invest S.R.L i, в което мажоритарен дял има именно Digi, а миноритарен - Clever Media group. Това се случва малко повече от половин година след съобщението за потенциална продажба, дошло от гръцка страна.

От OTE, чийто мажоритарен дял е притежание на Deutsche Telekom, информираха още, че преговорите вече са в напреднала фаза. Към момента страните по сделката са подписали меморандум и са в процес на подаване на документите за одобрение пред румънските власти.

Румънският телеком Digi стъпи в Белгия с големи амбиции и по-ниски цени

Румънският телеком Digi стъпи в Белгия с големи амбиции и по-ниски цени

Компанията иска да покрие 70% от страната в рамките на 3 години

Участниците уточняват, че спазвайки надлежно всички етапи, финализирането на продажбата подлежи на серия строго фиксирани процедури, включително по приключването на надлежната проверка, регулаторни одобрения и подписване на документация.

Digi е член на създадената в Румъния група DIGI Communications, която към момента присъства на редица европейски пазари. Сред тях са Испания и Италия, а отскоро компанията работи активно и в Португалия и Белгия.