Електрохолд, част от най-големия публичен холдинг в страната - Еврохолд, планира разширяване на енергийния си бизнес. Това стана ясно по време на представянето на новата визуална и корпоративна идентичност на компанията, която придоби ЧЕЗ.

"Ще търсим възможности за експанзия в съседни на България държави. Целта ни е да станем лидер в Централна и Източна Европа и в този сектор," каза Асен Христов, председател на надзорния съвет на Еврохолд.

Еврохолд цели синергия между застрахователния и енергийния си бизнес. 

"Това ще донесе редица ползи и предимства за потребителите. Наред с електричество клиентите ни ще могат да се възползват от стойностни предложения за застрахователни и други финансови услуги," посочи Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Еврохолд. Първоначално този модел ще бъде приложен в България, а впоследствие и в други държави, в които холдингът извършва дейност. 

Електрохолд България

управлява дейността на седемте дружества, които Еврохолд придоби от чешката държавна енергийна компания CEZ Group през миналата година, посредством дъщерната си Eastern European Electric Company B.V. Групата обслужва близо 3 милиона клиенти и включва водещите компании в областта на разпределението, снабдяването и търговията с електроенергия в България.

Новата бранд идентичност 

пресъздава и ценностите на дружествата от групата - професионализъм, отговорност, ефективност, стабилност, доверие и иновативност. Новата визуална идентичност включва нови имена, лога, сайтове и обновен цялостен корпоративен дизайн.

"Решихме да заложим на еволюционно развитие на бранда ни. Логото и дизайнът показват приемственост с предишната идентичност на компанията ни, която винаги е била стабилен и надежден партньор. В същото време те утвърждават новата ни принадлежност - ние сме част от водеща група в Централна и Югоизточна Европа, която непрекъснато разширява дейността си в региона. С новия бранд подчертаваме и позицията си на лидер на българския пазар," заяви Карел Крал, главен изпълнителен директор на групата Електрохолд в България.

След близо 4-годишни опити "Инерком България" се отказа от ЧЕЗ

След близо 4-годишни опити "Инерком България" се отказа от ЧЕЗ

КЗК прекрати образуваното производство за разрешаване на концентрацията

Най-големият доставчик на електроенергия за битови потребители и малки и средни предприятия в страната се казва Електрохолд Продажби АД, а най-големият търговец и доставчик за големи индустриални клиенти е Електрохолд Трейд ЕАД. Операторът на електроразпределителната мрежа в Западна България - най-голямата в страната с обща дължина над 58 000 км, вече се нарича Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД). Наименованията са вписани в Търговския регистър.

Процесът по ребрандиране на търговските центрове и другите обекти на компаниите ще завърши до няколко месеца.

"Освен приемственост, изборът и комбинацията от цветове е продиктуван и от развитието и процеса на трансформация на компанията ни," коментира Десислава Бориславова, ръководител направление "Връзки с обществеността и комуникации" на Електрохолд България.

КЗК поднови производството за покупката на активите на ЧЕЗ от "Инерком", ето какво следва

КЗК поднови производството за покупката на активите на ЧЕЗ от "Инерком", ето какво следва

След като ВАС върна на комисията преписката за ново произнасяне

Приоритет на Електрохолд бе бъде повишаването на качеството на услугите и подобряването на обслужването на клиентите. Към момента са дигитализирани над 80% от услугите на Електрохолд Продажби и над 90% от тези на ЕРМ Запад. Над половин милион клиенти използват е-фактура, а повече от 200 хил. имат регистрация за sms услуги. Новите корпоративни сайтове също са съобразени с нуждата от дигитално обслужване.

"Отчитаме силен интерес към електронните услуги и използвам възможността да призова всички клиенти да се възползват от тях. Пести време, усилия и средства", коментира Карел Крал.

Другият фокус ще бъде върху инвестициите в дигитализация и модернизация на мрежата на ЕРМ Запад и услугите ѝ. От началото на 2021 г. до края на 2023 г. в това направление ще бъдат вложени близо 300 млн. лева.

"Еврохолд" увеличи участието си в ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро

"Еврохолд" увеличи участието си в ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро

Холдингът ще отправи търгово предложение за остатъчните акции и планира да делиства двете дружества от борсата

"Подготвяме мрежата за електроенергетика от ново поколение и същевременно работим усилено за спазване на основния ни ангажимент - поддръжка на най-голямата мрежа в страната и непрекъснатост на доставките. Това е привилегия, но и голяма отговорност. Ангажирани са усилията на над 3000 служители," отбеляза Карел Крал.

Проектите, които се реализират в момента, включват технологии от последно поколение за наблюдение на мрежата в реално време и нейното управление, постоянен мониторинг на потреблението и оптимално използване на екипите. Внедряват се дронове и се използва изкуствен интелект, което е важна предпоставка за развитието на икономиката на бъдещето.

Електрохолд е новото име на ЧЕЗ в България

Електрохолд е новото име на ЧЕЗ в България

Операторът на електроразпределителната мрежа ще се казва Електроразпределителни мрежи Запад

Новата бранд идентичност на Електрохолд е поредна стъпка в стратегията на Еврохолд. През следващите години холдингът ще се фокусира върху развитието на застрахователния и енергийния си бизнес. Застрахователният подхолдинг на групата - Eвроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), развива дейност в 13 държави в Централна и Източна Европа, където обслужва 4 млн. клиенти. В България и Румъния ЕИГ е сред лидерите на пазара. В застрахователния бизнес приоритет ще е органичният растеж, диверсификацията на продуктовото портфолио и повишаването на рентабилността.

КЗК разреши на "Еврохолд" да придобие бизнеса на ЧЕЗ в България

КЗК разреши на "Еврохолд" да придобие бизнеса на ЧЕЗ в България

Сделката мина одобрението на регулатора