Падна и поредната пречка пред чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп да продаде бизнеса си в България. Днес Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е разрешила на "Еврохолд България" АД да придобие контрол върху дъщерните дружества на ЧЕЗ Груп в България, стана ясно от съобщение на купувача. Разрешението за придобиване е чрез специално създадената Eastern European Electric Company B.V. (EEEС), 100% собственост на Еврохолд.

Придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп е част от стратегията на Еврохолд за навлизане на нови регулирани пазари в Югоизточна Европа и за създаване на водеща регионална ютилити компания.

ЧЕЗ избра купувач на активите си в Румъния

ЧЕЗ избра купувач на активите си в Румъния

Цената остава неясна към момента

Интеграцията на дружествата на ЧЕЗ Груп в България в структурата на Еврохолд ще бъде подпомогната от енергиен борд от български и международни експерти с повече от 25 години опит в енергетиката и заемали ръководни позиции в големи енергийни предприятия в Източна Европа - Гари Левсли, Дан Каталин Станку и Георги Миков. Сегашният висш мениджмънт на ЧЕЗ България ще запази позициите си, за да се гарантира приемственост в управлението.

"Разглеждаме сделката за ЧЕЗ като стъпка към навлизането ни в енергийния бизнес и възможност за диверсификация на портфолиото ни. Еврохолд има солиден опит на регулирани пазари и в придобиването и интеграцията на нови дружества в различни сектори. През изминалите 20 години сме реализирали около 30 придобивания и сме натрупали значителна експертиза", коментира Васил Стефанов, ръководител "Придобивания и Сливания" в Еврохолд България.