На 19 юни 2019 г. в "София Хотел Балкан" се проведе редовно общо събрание на акционерите на Fibank (Първа инвестиционна банка).

На събранието присъстваха Неделчо Неделчев - Главен изпълнителен директор (CEO) на банката, както и изпълнителните директори: Светозар Попов, Севдалина Василева, Чавдар Златев и Живко Тодоров - Главен финансов директор (CFO).

Ръководството на Fibank представи пред присъстващите акционери доклад за дейността и финансовите резултати на банката за 2018 г. Активите на Fibank достигат 9.587 млрд. лв. в края на 2018 г., като нарастват с 666 млн. лв. или 7,46%. Основен принос за увеличението на активите през годината имат кредитите и авансите. Отпуснатите кредити от банката към фирмите се увеличават за изминалата година с 11%.

Програмата на ПИБ Smart Lady е осигурила 48 млн. лева на 370 бизнес дами

Програмата на ПИБ Smart Lady е осигурила 48 млн. лева на 370 бизнес дами

През 2018 г. кредитите към малки и средни предприятия нарастват с 16,7%. Брутният портфейл от кредити на физически лица се увеличава с 12%. При ипотечни кредити ръстът е с 18,3% за изминалата година, а потребителското кредитиране бележи ръст от 19,9%. Същевременно банката остава една от най-предпочитаните от населението за спестяване. Възвръщаемостта на капитала (след данъци) е 19,24%.

Нетната печалба за 2018 г. се увеличава с 85,9% като достига до 171.5 млн. лв. Акционерите на банката гласуваха тя да не бъде изплащана като дивидент, както и да не бъдат извършвани други отчисления от печалбата на банката с цел включването й в базовия собствен капитал от първи ред.