TBI Bank oбяви своите одитирани консолидирани финансови резултати. Те показват, че активите на банката се увеличават с почти 10% на годишна база и в края на 2018 година, като достигат 397 млн. евро. Отпуснатите кредити през 2018 година са в размер на 282 млн. евро, които увеличиха цялостното кредитно портфолио на банката с 20%. То достигна 313 млн. евро в края на 2018 г. Приходите от лихви и застрахователни полици от кредитното портфолио достигна 88.9 млн. евро, увеличение от 22% на годишна база. Нетната печалба за 2018 г. е в размер на 14.5 млн. евро.

От банката коментират, че добрите финансови показатели са в резултат на "дългосрочна стратегия, която стъпва на ефективност и ясен фокус върху основния бизнес". "Тези финансови резултати също така ни позволяват да продължим нашата дигитална трансформация и да предоставяме висококачествени услуги на нашите над 1.2 милиона клиенти", се казва още в съобщението до медиите.

Един от основните двиганели на растежа на банката е стратегията на банката за дигитализиране на услугите й. През 2018 година тя започна да отпуска кредити онлайн, което генерира нов бизнес в размер на 17.5 милиона евро чрез двата продукта Point-of-Sale (POS) Online и Cash Online. Също така TBI Bank разви изцяло онлайн платформи за бизнес кредитиране и събиране на дигитални депозити в съседна Румъния. През миналата година финансовото дружество навлезе и на германския пазар, предлагайки депозитни продукти.

TBI Bank стана съсобственик в норвежка дигитална банка в сделка за 6 милиона евро

TBI Bank стана съсобственик в норвежка дигитална банка в сделка за 6 милиона евро

Финансовата институция купи над 9% от акциите на Monobank ASA

Според данните от края на 2018 година банката показва силни позиции спрямо капитала и ликвидността  - коефициентът капиталова адекватност (CAR) е на ниво от 22,5%, а коефициентът на ликвидност - 31.5%.

"TBI Bank е горда, че доходността, както и възвръщаемостта на активите и капитала ни запазват солидни нива", заявява Денис Горбунов, главен финансов директор на TBI Bank. "Освен това, два от най-важните показатели за нас - съотношението на разходите към дохода и цената на риска - също са на добри нива, въпреки продължаващите инвестиции на банката в дигитализация и предизвикателствата, които имахме през 2018 г. В комбинация с ниските и стабилни разходи по финансирането, финансовите ни резултати са поредното доказателство, че нашият устойчив подход е правилният начин да останем ефикасни и конкурентни, работейки в интерес не само на нашите акционери, фокусирайки се върху възвращаемостта на капитал (RoE), но още по важно - в интерес на нашите клиенти, подобрявайки тяхната способност да избират нашите финансови продукти", коментира още той.

TBI Bank остава сред най-печелившите банки в България, отчитайки високи резултати в ключовите индикатори за рентабилност. В края на декември 2018, а доходността от обслужваното портфолио е 31%. През 2019 година банката ще представи нови и иновативни дигитални продукти, които се очакват да затвърдят финансовите резултати дотук. Първите сигнали затова вече са налице, гледайки резултатите от първото тримесечие на годината, отбелязват още от банката.