Комисията за защита на конкуренцията наложи сериозна глоба на електроразпределителното дружество "ЧЕЗ Разпределение България" АД. От регулатора са установили „злоупотреба с господстващо положение" от страната на чешката компания и затова я санкционират с 1,250 милиона лева.

Според КЗК дружеството е забавило необосновано сключването на договор за покупко - продажба на енергийни съоръжения за присъединяване, изградени по предвиден в специална наредба ред за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

По оценка на КЗК по този начин „ЧЕЗ Разпределение България" АД може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.

Според наредбата от ЧЕЗ са задължени да изкупят енергийните съоражения, които строителите на даден имот изграждат първоначално за своя сметка. В хода на проучването КЗК намери за установено, че инвеститорът е подал в ЧЕЗ заявление затова, но от електроразпределителното дружество забили влизането му в сила.

От ЧЕЗ категорично заявиха пред Money.bg, че ще обжалват санкцията, наложена от Комисията за защита на конкуренцията и твърдението на регулатора.

От компанията увериха, че спазват изцяло българското законодателство, включително и антимонополното.

Освен това компанията е разбрала от медиите за санкцията. Те не са запознати по официалния законоустановен ред.