Приходите от нощувки във всички места за настаняване през октомври 2018 г. достигат 49.9 млн. лв., или с 11.5% повече в сравнение с октомври 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 12.9%, така и от български граждани - с 9.8%, отчетата данните на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките е 908.5 хиляди, или с 5.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 8.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През октомври в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.6% от нощувките на чужди граждани и 32.1% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.0 и 33.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври се увеличава с 3.9% в сравнение със същия месец на м.г. и достига 438.8 хил., като е регистрирано увеличение с 4% при българите и с 3.9% при чужденците.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври са 283.2 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 155.6 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 74.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през месеца е 21.1%, като се увеличава с 1.1 процентни пункта в сравнение с октомври 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 23.5%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 23.2%, и с 1 и 2 звезди - 15.8%.

През октомври 2018 г. в страната са функционирали 2 011 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 72.4 хил., а на леглата - 152.5 хиляди. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.7%, а леглата в тях намаляват с 1.2%.