Консултантската IT компания Balkan Services внедри успешно софтуер за финансово управление LucaNet в българската група Management Financial Group (MFG). Новата система автоматизира консолидационния процес в Групата, която включва над 30, специализирани в предоставянето на небанкови финансови услуги в Европа компании и марки като Easy Credit, Бяла карта (White Card), Viva Credit, Fintrade, платформата за P2P кредитиране iuvo, New Pay и редица други.

В търсене на точното решение

С разрастването си до над 30 компании на 7 европейски пазара, с потенциал за разрастване на поне още два континента, Групата достига момент, в който консолидацията трябва да се прави и за официалните отчети, не само за мениджмънт цели. Нещата стават доста сложни за екипа на MFG, защото с разрастване на дейността се наложило консолидацията да бъде все по-детайлна и да се получава все по-бързо, а в онзи момент те не разполагали с нужния инструмент за тези цели.

След проучване на възможностите, които пазарът на бизнес софтуер предлага, от MFG преценили, че точното решение за нуждите на бизнеса им е софтуерът за управление на финансовото представяне LucaNet.

"Решихме, че LucaNet ни пасва най-много. Беше нещо като любов от пръв поглед", казва Благовест Витанов, който е част от екипа на MFG, почти от самото й създаване и в момента е ръководител на отдел "Рипортинг и бюджетиране".

Balkan Services, която направи (р)еволюция в бизнес процесите

Българската IT компания, която направи (р)еволюция в бизнес процесите

Разговаряме с Владимир Рашев, управляващ партньор в компанията

Освен че функционалността на предлагания от Balkan Services бизнес софтуер много се харесала на Витанов, срещите с екипа на Balkan Services и техният професионализъм му вдъхнали увереност, сигурност и желание да работи именно с тази консултантска компания. За 16-годишната си история Balkan Services е реализирала над 660 проекта за внедряване на BI, ERP, CPM системи, както и решения за финансово оповестяване и XBRL.

"Проектът, стартира през февруари 2022 г. и приключи за осем месеца. Към днешна дата компанията работи ежедневно с функционалностите: мениджмънт репортинг с консолидация за мениджмънт цели; бюджетиране и консолидация върху бюджетираните данни; консолидация на официалните отчети (IFRS)". Това разказа Галина Нанкинска, която е консултант по финансова консолидация и планиране и сертифициран LucaNet специалист, част от екипа на Balkan Services.

Примерен изглед от LucaNet

Снимка 611123

Източник: BS

Скорост, коректни данни и свобода за действие

Интуитивният и гъвкав за работа софтуер от типа "CPM for Finance" (Corporate Performance Management for Finance) улеснява изготвянето на консолидирани отчети на всяка стъпка от процеса и привежда отчетите в съответствие едновременно с приложимите счетоводни стандарти и със специфичните управленски изисквания.

Консолидацията се превръща в любима дейност на рипортинг отдела на Групата. Друга често използвана функционалност касае бюджетите.

"Процесът по консолидация в LucaNet отнема само 2 дни, а не 7 дни, както преди внедряването й", посочва Витанов.

Благодарение на LucaNet Групата обработва много по-бързо и отчетите по фирми.

Наблюденията на Витанов сочат, че преди внедряването на системата е отнемало цял работен ден на един човек от екипа да обработи данните само за една компания. След внедряването - същият човек успява да обработи между три и четири фирми, за същото време.

Краят на хартиените финансови отчети идва, а тази българска компания знае как да преобразува и вашия

Краят на хартиените финансови отчети идва, а тази българска компания знае как да преобразува и вашия

Balkan Services е основният партньор на бизнеса у нас по пътя към финансовата дигитална трансформация

Най-голямата сила на LucaNet, според Витанов е, че данните в системата представляват единна версия на истината и се използват от целия екип.

Затова и в последствие Групата разработва BI приложение върху данните от LucaNet, с коeто лесно да вижда отчетите по дружества и общо за цялата Група.

Друго сериозно предимство на системата е възможността за сравнение на вътрешно груповите операции от потребителите, които въвеждат данните преди същинския процес по финансова консолидация, защото по този начин репортинг отделът получава изчистена информация.

Софтуерът за финансово управление също така дава възможност на MFG да разширява както аналитичността, която се подава от счетоводителите, така и аналитичността и детайлите, които репортинг отделът подава към мениджмънта.

"Благодарение на LucaNet имаме време внимателно да преглеждаме финансовите отчети и да мислим за нови метрики. Можем да анализираме представянето на компанията през призмата на един по-голям времеви период, виждайки разгърната пълната история", казва Витанов.

Примерен изглед от LucaNet

Снимка 611121

Източник: BS

Въпреки, че внедряването на софтуера среща някои предизвикателства, като краткия срок за имплементация и смелия отказ от стария начин на работа, който се случва само за един ден, проектът е успешно реализиран в срок.

"Екипът на Balkan Services беше отговорен, изключително проактивен и изпреварваше събитията с идеи", категоричен е Витанов.

Според него формулата за успеха на проекта се корени в комбинацията: Консултант от страна на Balkan Services, който отлично познава процеса и е професионалист, и отворени за работа и изпълнени с желание специалисти от страна на MFG.

"Екипът на MFG беше много фокусиран и отдаден на проекта. И това допринесе да се създаде тази синергия между двата екипа", допълва Нанкинска от Balkan Services. И подчертава, че добрият консултант трябва да разбира нуждите на клиентите си и да може да им достави услуга, която отговаря най-точно на това, което им е необходимо.