Пандемията, която затвори заведенията за месеци, ще се отрази негативно и на продажбите на пивоварната индустрия. Заради затворените ресторанти през първото полугодие на 2020 г. продажбите бира през заведенията намалява с около 60%, показват данни на Съюзът на пивоварите в България (СПБ). В същово време обемите, реализирани през магазинната мрежа са почти на нивата от миналата година.

Значително намаляват продажбите на кегове и през полугодието те формират едва 2% от пазара. "Поради намалената покупателна способност на потребителите, стагнираната реализация през заведенията, силно намалелия туристически поток, сегментът на стъклените бутилки също намалява, а на пластмасовите - се увеличава. Запазва се обаче тенденцията за увеличаване на продажбите в кенове", коментират още от организацията.

Тазгодишният срив следва сравнително силна 2019 г., когато бяха продадени 5,4 млн. хектолитра бира. Според отчета на Агенция "Митници", постъпленията от акциз за бира за 2019 г. са 78.8 млн. лева - с 2.7% под предходната 2018 г., което кореспондира и на лекия спад в обема на реализираното пиво. Над 10 млн. литра е консумираната безалкохолна и нискоалкохолна бира у нас през 2019 г., като тенденцията е всяка година този обем да расте. В страните от ЕС като осреднената стойност сегментът на безалкохолните бири е 3%. От всички алкохолни индустрии пивопроизводството е единственото, което позволява продуктът да бъде с 0% алкохол.

Каква бира предпочита българинът и как се променят навиците му през годините?

Каква бира предпочита българинът и как се променят навиците му през годините?

Пред money.bg говори Ивана Радомирова от Съюза на българските пивовари

Без съкращения

Въпреки кризисната обстановка и сериозния спад в оборотите, в предприятията, членове на Съюза на пивоварите, няма освободени работници и служители.

В пивоварната индустрия работят 2 100 души. Поради сложната технологичност на процесите и въвежданите ежегодно иновации, в бирените компании от всички заети лица, 510 са мениджъри и специалисти с висше образование. 780 човека са приложни специалисти с бакалавърска степен и техници с най-висока професионална квалификация. В групите на помощния административен персонал, машинните оператори и квалифицираните работници са заетите 780 човека. Едва 30 души са с професии, неизискващи специална квалификация.

Сериозни остават капиталовите инвестициите в бранша на обща стойност 42 милиона. лева за реновиране на производствената база и въвеждането на зелени безотпадни технологии за опазване на околната среда. За периода 2015-2019 г. общо инвестициите на членовете на СПБ в дълготрайни материални активи надхвърлят 212 млн. лева.