Производителят на радиатори "Корадо-България" ще инвестира 8.5 милиона лева в преместването на част от дейността и създаването на нов бояджийски цех в новозакупената земя в близост до завода в град Стражица, пише Infostock.bg. Очаква се проектът да приключи до година и половина.

Днес се проведе извънредно общо събрание на акционерите на публичното дружество, като беше прието разпределянето на дивидент два пъти годишно.

Дивидентът във финансово изражение възлиза на 40% от печалбата за първото полугодие. Или бяха разпределени 1 360 816 лева., което е близо 10 стотинки на акция.

Така "Корадо-България" е една от първите компании в България, които се възползват от направените законови промени, които позволяват на компаниите да плащат два пъти дивидент в годината.

Първите девет месеца на годината са били рекордни по отношение на печалбата и приходите от продажби, според данни на компанията. Приходите се повишават с 5% за посочения период на годишна база, а брутната печалба нараства с 39%.

За първото деветмесечие приходите от продажби възлизат на 34,05 милиона лева, спрямо 32,45 милиона лева година по-рано, докато печалбата преди данъци - се повишава до 5,86 милиона лева, спрямо 4,20 милиона лева година по-рано.

Българската "КОРАДО" стъпва на най-големия пазар в Европа

Българската "КОРАДО" стъпва на най-големия пазар в Европа

Радиатори, произвеждани в Стражица, заминават за Германия