Компанията майка на Google - Alphabet, изпревари с резултатите си прогнозите на анализаторите, но отчете първия спад в приходите в своята история в резултат на забавената икономическа активност и по-слабите приходи от реклами.

Приходите на компанията за второто тримесечие на 2020 година възлизат на 38,3 милиарда долара, като тези от реклами на платформата YouTube са 3,81 милиарда долара, а от услугата Google Cloud - 3,01 милиарда долара.

За първи път от излизането на компанията на борсата преди 16 години тя регистрира спад в приходите си на тримесечна база.

Ръстът на приходите е от 2,9%, което е най-слабото представяне от кризата през 2009 година насам.

Печалбата на Alphabet е близо 7 милиарда долара или над прогнозираната такава от анализаторите в размер на 5,6 милиарда долара.

При представянето на резултатите от Alphabet обявиха, че ще изкупят обратно свои акции за 28 милиарда долара, пише CNBC.