Публично търгуваната компания KapschTrafficCom спечели обществената поръчка за внедряване на тол системата в България.

Проектът ще продължи 19 месеца и включва доставка и инсталация на 500 терминала за регистриране и издаване на електронни винетки, 100 автомобила за контрол, 100 пункта за претегляне в движение и 100 портала за тол контрол, както и изграждане на изчислителен център и офис за поддръжка. Kapsch TrafficCom има на разположение 7 месеца за финализиране на инфраструктурата.

България е шестата европейска държава, в която Kapsch TrafficCom има отговорната задача да изгради тол система с национално покритие, след като направи това в Австрия, Швейцария, Полша, Чехия и Беларус.

Kapsch TrafficCom е доставчик на интелигентни транспортни системи включващи толинг, управление на трафика, градска мобилност, сигурност и охрана на трафика, както и свързани превозни средства. Компанията-майка е основата още през 1892 г., а дъщерните дружества са реализирали над 280 проекта в 44 страни. Към момента Kapsch TrafficCom има повече от 4 800 служители и генерира печалба от около 648 млн. евро за финансовата 2016/17 г.

За българския проект компанията ще използва своята патентована система за сателитно идентифициране на превозните средства и събиране на тол таксите. Тази система използва бордово устройство и сателитна технология за идентифициране на камионите и определяне на позицията им, както и автоматично събиране на тол таксите. Предимството на това технологично решение е в неговата гъвкавост. То позволява тол таксата да се изчислява на база на изминато разстояние, маса на превозното средство, категория на пътя, време от деня и моментно състояние на трафика.

Тол такса ще се събира за всички класове асфалтирани пътища включително I-ви, II-ри и III-ти клас. Това включва между 16 000 и 18 000 км или около 80% от пътната мрежа.

Kapsch TrafficCom предложи цена от малко под 75 млн. евро.