Международният съвет по зърното (IGC) публикува актуализираната си прогноза за състоянието на глобалния зърнен баланс през 2021/22 година. Прави впечатление липсата на каквито и да са значими промени в новата редакция на баланса в сравнение с предишния доклад на Съвета публикуван на 25 март, пише sinor.bg.

IGC очаква, че през следващата 2021/22 маркетингова година, общият добив от зърнени храни в света ще нарасне с 2,7 на сто (61 млн. т) спрямо 2020/21 - до рекордните 2 287 милиона тона. В рамките на следващата маркетингова година потреблението на пшеница в световен мащаб ще се увеличи с 2,4% (51 млн. т) до 2 286 млн.т, а преходните запаси в края на 2021/22 г. ще запазят обема си от края на предходния сезон - около 609 млн. тона.

Снимка 530189

Източник: sinor.bg

Международния съвет по зърното потвърди мартенската си оценка за рекордното световно производство на пшеница през текущия сезон 774,0 млн.т (762,0 млн. тона през 2019/20 г.) и прогнозира увеличение на глобалния добив от пшеница през 2021/22 г. до нов исторически връх от 790 млн.т.

Според анализаторите, в раздела за пшеницата в априлския доклад на Съвета има само една забележима корекция в сравнение с мартенските числа. Това е увеличение на прогнозата за размера на новата руска реколта от пшеница с 1 млн.т, от 76,9 млн.т на 77,9 млн. тона. И което е по-важно - вдигане на прогнозната летва за размера на руския износ на пшеница през 2021/22 г. с 3 млн.т - до 37,1 млн.т, което е само с 1,8 млн. т по-малко в сравнение с агресивния износ през 2020/21 г. и с 2-3 млн.т повече в сравнение с предходните две маркетингови години.

Прогнозират по-добра реколтата от зърно в ЕС и България

Прогнозират по-добра реколтата от зърно в ЕС и България

Анализаторите на COCERAL очакват ръст на производството и за маслодайните култури

Новите прогнозни числа в баланса на царевицата бяха в границите очаквани от търговските среди, но повечето експерти са на мнение, че в майския доклад на Съвета балансът на царевицата ще изглежда много по-напрегнат, тъй като сушата в Бразилия продължава и надеждите за новата рекордна бразилска реколта от царевица (над 117 млн.т, спрямо 104,8 млн.т -2020/21 г.) се топят с всеки изминал ден и в последните доклади на европейските експерти оценките за добива от царевица там вече гравитират към 100 млн.т, като напоследък усилено се говори и за логистичните проблеми пред износа на аржентинска реколта.

Снимка 530190

Източник: sinor.bg

Прогнозата за световното производство на царевица през 2021/22 г. е намалена с минималните 0,4 млн. т от 1192,6 млн.т на 1192,3 млн. тона (1140 млн.т - 2020/21 г.) Прогнозата за световното потребление на царевица през 2021/22 г. е намалена с 3,65 млн.т спрямо мартенските данни - до 1199,3 млн.т, което при почти непроменена оценка за размера на новата реколта рефлектира за позитивната корекция в размера на очаквания преходен запас - от 257,9 млн.т на 264,2 млн. тона.