Европейската организация на търговците със зърнени храни, маслодайни семена, растителни масла и шротове (COCERAL) прогнозира 3,7 на сто спад в производството на слънчогледово семе в ЕС през 2019 г. в сравнение с 2018 г., достигайки 9,44 млн. тона.

Според европейските анализатори редуцирането на европейския добив е главно вследствие на влошената перспектива за производството на маслодайната култура в страните от черноморския регион - Румъния и България, пише sinor.bg.

Слънчогледовата реколта в Румъния съгласно разчетите на COCERAL ще възлезе на 2,59 млн. тона, а в България - 1,67 млн. тона, като намалението е съответно с 11% и 16% спрямо високия резултат от предходния сезон.

Експертите акцентират, че в Румъния основният фактор за спада на производството е почти двойното редуциране на засетите площи - от 600 хил. хектара през 2018 г. на 310 хил. хектара за 2019 година.

В рамките на ЕС негативният ефект от слабите реколти в Румъния и България частично се компенсира от разширението на площите и по-високите добиви във Франция, като френското производство на слънчоглед през 2019 г. ще нарасне с 25,1% - до 1,56 млн. тона.

Производство на слънчогледово семе в ЕС -28 в хил. тона

 

2013

2014

2015 г.

2016

2017

2018

2019

           

оценка

прогноза

ЕС-28

8911

9065

7818

8309

9636

9783

9422

в това число:

             

Румъния

2009

2044

1804

1948

2573

2888

2588

България

1925

2010

1714

1710

1872

1979

1665

Унгария

1473

1647

1588

1894

1888

1836

1845

Франция

1627

1579

1242

1188

1620

1249

1563

Испания

981

958

920

712

858

906

796

Перспективата за реколтата от рапица в ЕС през 2019 г. е неблагоприятна - 18,5 млн. т, с 6,3 на сто по-малко спрямо предходния сезон и 16 на сто под нивото на 2017 г.

Експертите коментират, че сухите и горещи лято и есен попречиха на фермерите да засеят всички набелязани площи и според разчетите на COCERAL засетите за реколта 2019 г. масиви бележат спад с 15% спрямо 2018 г. Драстично са намалени площите в страните, основни производителки на рапица в ЕС - Франция (-17%) и Германия (-29%), но най-големият спад е в северната ни съседка Румъния - от 600 хил. хектара до 350 хил. хектара. И в трите държави се прогнозират по-високи средни добиви от рапица от хектар, но това не може да компенсира рязкото намаление на засетите с тази култура площи.