Със свое решение от 15.9.2016 г. КФН определи новите независими външни проверяващи на застрахователните и пенсионните дружества, които имаха договори с "РСМ България". Смяната се налага, след като на 2.9.2016 КФН изключи "РСМ България" заради установена невярна информация в документите на дружеството.

Съобразно решението на КФН застрахователните и пенионноосигурителните дружества бяха длъжни незабавно да прекратят договорите с " РСМ България" и да посочат нов проверяващ до 12 септември. С днешното си решение КФН определя новите проверяващи на тези дружества.

"За да не бавим процеса по проверките на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества, създадохме извънредна организация, за да определим новите проверяващи по най-бързия начин. Потвърждавам категоричното ни намерение проверките на този сектор да приключат до края на годината", коментира председателят на КФН Карина Караиванова по повод решението на комисията.

Ето и списък със застрахователните и пенсионните дружества, които са избрали нов одитор:

Общозастрахователни дружества

Застраховател Одобрени независими външни експерти, с определен екип
Застрахователно акционерно дружество "Армеец" KPMG Audit SRL
"ЗД "Булинс"АД Milliman Sp. z o.o.
"Евроинс-Здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД Mazars
"Застрахователно дружество Евроинс"АД Mazars
Застрахователно дружество "ЕИГ РЕ" АД Mazars
"Застрахователно акционерно дружество "Здравноосигурителен
институт"АД
Mazars
"Застрахователна компания Лев Инс"АД Mazars
ЗД "Съгласие" АД Делойт Одит ООД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" АД "Прайсуотърхаускупърс Одит" ООД
ЗАД "Енергия"АД "Прайсуотърхаускупърс Одит" ООД

Животозастрахователни дружества

Животозастрахователни дружества Одобрени независими външни експерти, с определен екип
"Застрахователно акционерно дружество "Алианц България Живот" АД "Прайсуотърхаускупърс Одит" ООД
"Застрахователно еднолично акционерно дружество ЦКБ Живот" ЕАД KPMG Audit SRL
Застрахователно дружество "Евроинс Живот" Mazars
Животозастрахователна компания "Съгласие" ЕАД Делойт Одит ООД
"Животозастрахователен Институт" АД Mazars

Пенсионни фондове

Пенсионен фонд Одобрени независими външни експерти, с определен екип
Универсален пенсионен фонд "Съгласие" "Ейч Ел Би България" ООД
Професионален пенсионен фонд "Съгласие" "Ейч Ел Би България" ООД
Доброволен пенсионен фонд "Съгласие" "Ейч Ел Би България" ООД
Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-Сила" KPMG Audit SRL
Професионален пенсионен фонд "ЦКБ-Сила" KPMG Audit SRL
Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ-Сила" KPMG Audit SRL
Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България" "Прайсуотърхаускупърс Одит" ООД
Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България" "Прайсуотърхаускупърс Одит" ООД
Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" "Прайсуотърхаускупърс Одит" ООД