През този отоплителен сезон досега сме употребили повече енергия за отопление между 8%-13% в зависимост от големината на жилището в София и начина на ползване. Това показва анализ на потреблението на клиенти на "Техем" в имоти с месечен дистанционен отчет на уредите.

Данните са за първите два месеца с отопление - ноември и декември 2023 г., в сравнение със същия период на предходната година. До момента този сезон е с 5 дни повече отопление и с 1°C по-студено време в сравнение с последните два месеца на 2022 г. Очакваният ефект върху ползването на енергия за отопление е за 13% по-висок разход, посочват от "Техем". В допълнение имаме и промяна на ставката на ДДС - от 9% на 20%.

Период от

Период до

Дни с отопление

средна t° за София

Цена на МВтЧ в лв. с вкл. ДДС

ДДС

01.11.2022

31.12.2022

51

10.36

150,26

9%

01.11.2023

31.12.2023

56

9.28

165,52

20%

Посочените данни са на база над 6000 клиенти на централното топлоснабдяване в София, които са с монтирани дистанционни разпределители/топломери и водомери за топла вода и са на месечен дистанционен отчет, без изравнителна сметка. Дистанционните уреди правят възможен реален месечен отчет и месечни сметки, без посещение на отчетник в сградата.

"Уредите с дистанционно отчитане позволяват да следим потреблението на клиентите постоянно и да предоставяме тази информация в месечната им сметка. Така те могат своевременно да променят начина си на ползване с цел реализация на икономии", коментира Милена Стоянова, управител на Техем.

Среден размер на месечната сметка за отопление и топла вода за месеците ноември и декември за 2022 и 2023 г.:

Ноември и Декември 2022

В лв. с 9% ДДС

Ноември и Декември 2023

В лв. с 20% ДДС

разлика в ЕНЕРГИЯ за отопление

2023 спрямо 2022

имот до 49 m2

130.21

157.32

13%

имот 50 m2 - 69 m2

199.90

234.84

10%

70 m2 - 99 m2

258.92

309.93

12%

имот над 100 m2

371.23

433.85

8%